NRK digital-TV

Annonse


NRK med betal-TV på nettet

NRK digital-TVNRK og Telenor tar et skritt mot konvergens med sitt pilotprosjekt for betalte innholdstjenester over bredbåndsnett, i første omgang ADSL. Brukerne kan blant annet kjøpe retten til å se Dagsrevyen, Redaksjon 21 og Først & Sist når og hvordan de vil i 24 timer.

Løsningen er tilpasset PC-brukere, men vil også bli tilgjengelig for TV-brukere når set-tops-bokser med komprimeringsprogrammet Mpeg4 kommer neste år. Bildekvaliteten vil variere, men den vil uansett være langt bedre enn dagens web-TV og kan skaleres opp til det Telenor kaller «nær DVD-kvalitet».

Beskytter rettigheter

Nyhetsendingene vil bli indeksert, slik at brukerne selv kan velge hvilke nyheter de vil ha, ut fra en innholdsliste. Løsningen innbefatter også video-on-demand og avansert TV-streaming.

Avtalen er inngått mellom NRK Futurum og Telenors FSN-prosjekt (Full Service Network). Innholdsprodusentens rettigheter beskyttes i prosjektet av Microsofts DRM-løsning (Digital Rights Management), som både NRK og Telenor anser vil gi «formålstjenlig sikkerhet» mot hacking og piratkopiering.

Annonse
DRM-løsningen skal gjøre det om ikke umulig, så i det minste svært vanskelig å kopiere og piratdistribuere innholdet. Det vil heller ikke være mulig for brukerne å se innholdet etter at 24 timer er gått. Innholdet er kryptert og passordbeskyttet.

– Andre sikkerhetsløsninger enn DRM vil også bli mulig, sier prosjektleder Jan Erik Sevland.

Reklame-muligheter

I første omgang testes tjenestene og betalingsvilligheten på 150 brukere i Oslo, Bergen og Trondheim, men perspektivene er store. NRK vil kunne ta betalt for sitt innhold direkte fra sluttbrukere og ettersom distribusjonen ikke kan betegnes som kringkasting åpner den for reklame.

– Det er klart at denne løsningen også gjør det mulig med personalisert reklame, sier sier Svein Prestvik, direktør i NRK Futurum.

– For innholdsleverandører som NRK og teleoperatører som Telenor er dette en vinn-vinn-situasjon, sier Berit Svendsen, Telenors konserndirektør for teknologi. Telenor har flere ganger etterlyst interessant innhold for bredbånd, og ser mangelen på slikt innhold som en viktig grunn til at bredbånd rulles ut relativt sakte i Norge.

Sluttbrukerne

– Vi skal utnytte dagens sterke markedsposisjon som Norges fremste multimedieprodusent til å ta en vesentlig posisjon i et tidlig bredbåndsmarked, sier Prestvik.

– Bredbånd har potensiale for å bli en egen mediekanal, sier Prestvik, men legger til at samarbeidet med Telenor ikke ekskluderer andre operatører.

Han understreker også at samarbeidet, hvor Telenor kontrollerer sluttbrukerne, ikke innebærer at NRK oppgir ambisjonene om eierskap til kundene. Nettopp dette eierskapet er det springende punktet i samtalene mellom Telenor, NRK og TV2 om et digitalt samarbeid.

Bredbåndstilbudet sikter seg i første rekke mot «avanserte PC-brukere», som kan få overført innhold i opp til 1,5 Mbps. Skal tjenesten tilbys massemarkedet innebærer det «en kraftig utbygging av telenettet», sier Svendsen.

Multimedieportal

NRK Futurum arbeider også med å utvikle en plattform som kan samle både radio, TV og internett i en portal, hvor innholdet presenteres gjennom samme grensesnitt.

Svein Aronsen, prosjektleder for NRK Bredbånd, demonstrerte mandag en slik løsning, som også innbefatter en egen portal beregnet for skoleverket.

– Vi tror NRK kan bli den foretrukne prosjekt-arbedisplass for skoleverket, sier Aronsen.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse