overvåkingskamera

Annonse


FBI vil endre nettet

overvåkingskameraDette melder den amerikanske TV-kanalen Fox News.

Etter terrorangrepene mot New York og Washington 11. september har det nærmest blitt frislepp for tanker som man snarere forbinder med totalitære regimer i Kina og Irak enn med demokratiet USA.

Privatlivets fred står ikke lenger på dagsorden. Klappjakten på terrorister overskygger alt, akkurat som kommunistfrykten gjorde det på 50-tallet.

Paranoid mareritt

Ved første øyekast ser meldingen Fox News bringer ut som en paranoid stats-haters verste mareritt.

Annonse
TV-kanalens kilde er advoktaten Stewart Baker, som tidligere jobbet som rådgiver hos National Security Agency (NSA), den superhemmelige etterretningsorganisasjonen som blant annet skal stå bak det verdensomspennenede Internett-overvåkingssystemet Echelon.

Må legges helt om

FBI har sitt Carnivore-system, som overvåker epost. I følge Bakers kilder mener nå FBI at dette systemet er utdatert. Samtidig innser de at det ikke vil hjelpe stort med ytterlige forbedringer og oppgraderinger.

Eneste utvei er å legge om hele Internett, slik at det blir overvåkingsvennlig.

– Gjennom arbeidet mitt har jeg sett hva FBI har drevet med. Jeg tror de kommer til ¨å avsløre sine planer i løpet av de neste månedene, sier Baker.

Hva dette innebærer av endringer rent teknisk, sier han ingenting om. Det kan være snakk om alt fra en fullstendig omlegging av IP-systemet til en lovpålagt kontroll med alle servere – en slags sertifiseringsordning på linje med bilregisteret. Det siste må i så fall innebære at «uautoriserte» servere ikke kan kobles til nettet.

Utelukker ikke

FBI-talsmannen Paul Bresson sier til Fox News at han ikke kjenner til slike planer, men at han ikke holder dem for utelukket.

– Uansett hva vi gjør, vil det være i samsvar med de lover som gjelder for avlytting. Men hvis vi ikke gjorde noe som helst, ville vi sviktet, sier han.

President George Bush ratifiserte i forrige uke en lov som gir myndighetene svært utvidete fullmakter når det gjelder elektronisk og fysisk overvåking av private hjem, fasttelefoner, mobiltelefoner og Internett-aktivitet.

Nettet har vist seg nokså kronglete, med sine mange muligheter for å skjule identitet og kryptere informasjon.

Stats-nett

Et statskontrollert nett, der myndighetene har kontroll med trafikken, kan bli den eneste løsningen.

I Kina har de allerede langt på vei klart det. Der må all Internett-trafikk gå gjennomn myndighetenes servere, som er effektivt sperret for alt materiale de samme myndighetene ikke øsnker folk skal se.

All e-post blir effektivt filtrert ogfanget opp dersom den inneholder «ukorrekte» politiske budskap. Og forsøk på å benytte PGP eller annen kryptering blir slått hardt ned på.

Stadig nærmere 1984

Men man trenger ikke gå lenger enn til England for å finne en begynnelse på et overvåkingssamfunn a la George Orwells klassiske roman 1984.

Allerede for to år siden fikk myndighetene grønt lys for å lagre all Internetttrafikk i sju år (Regulation of Investigatory Powers Act), og bruke det som bevismateriale i straffesaker. I tillegg sier loven at den som ikke oppgir passordet til kryptert materiale, risikerer straff.

I EU jobbes det med de samme tankene gjennom organet ENFOPOL. Og i Norge har Økokrim ivret for at internettleverandørene skal påbys å lagre opplysninger om brukernes bevegelser på nettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse