Kinas flagg

Annonse


Kina løsner på nett-sensuren

Kinas flagg

Kinesiske myndighet sørger for å holde antallet Internett-gatewayer til et minimum, slik at de lett kan skru tilgangen til utenlandske nettsteder av og på som de vil. Internasjonale nyhetssider som CNN, BBC, og store dagsaviser blir på denne måten holdt unna den gjennomsnittlige kinesiske surfer, da man i stedet ønsker å servere folket nyheter fra sentrale statskontrollerte kilder.

Men nå har Kina åpnet opp tilgangen til en rekke tidligere sperrete nettsteder, i forbindelse med det store APEC-møtet, som trekker 3000 journalister fra hele verden til Shanghai. Dette ifølge CNN.

Åpner slusene?

Dette blir andre gang på kort tid at kinserne får tilgang til CNN og andre store utenlandske nyhetssider. Et stort nyhetssug presset Kina til å løsne sperrene i uken etter terrorist-angrepene mot USA i September.

Annonse
Kinesiske myndigheter er tause om nøyaktig hvilke sider som har blitt gjort tilgjengelig, og hvilke kriterier som ligger til grunn for utvelgingen. Tidligere har valget av hvilke sider som skal blokkeres vært påfallende tilfeldige, skriver CNN.

Analytikere er usikre på hvorvidt de nå åpne nettstedene vil forbli åpne når APEC-arrangementet er over, men mange regner med at Kina er i ferd med å sakte lette på restriksjonene, i og med landets nye medlemskap i World Trade Organization.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse