nedlasting

Annonse


Vil torpedere piratene

nedlastingRecording Industry Association of America (RIAA), som har spilt en vesentlig rolle i å senke peer-2-peer tjenester som Napster og Scour Exchange, er stadig på søken etter nye våpen å bruke mot populære fildelingstjenester.

Særlig er det vanskelig å få stengt nettverk som Morpheus og Audiogalaxy ved å gå rettens vei (noe RIAA også forsøker), fordi disse ikke operer med sentrale søketjenester og indekseringer på samme måte som f.eks Napster.

Angriper brukerne

Opphavsrettighetsholder har derfor den siste tiden gått aktivt ut i disse tjenestene, som også brukes til å dele fullstendig legale filer, for å identifisere de store distributørene av beskyttet materiale. Deretter har ISP-ene blitt bedt om å stenge nettforbindelsene til de utpekte brukerne, et krav som enkelte amerikanske operatører faktisk har imøtekommet.

Denne fremgangsmåten har blitt møtt med en del kritikk fra flere hold, men RIAA har nå igjen satt seg i søkelyset ved å be om fritakelse fra en ny antiterrorisme-lov, med ønske om ikke bli holdt ansvarlig for eventuell skade som måte oppstå på brukernes datamaskiner som følge av beskyttelse av opphavsretten. Dette ifølge CNET News.

Annonse
Og hvorfor er RIAA på jakt etter dette ansvarsfritaket? Jo, organisasjonen har nemlig gått til anskaffelse av programvare som skal gjøre dem i stand til å fullstendig kludre til oppkoblingen til brukere som blir identifisert som musikk- eller filmpirater.

Måten programvaren fungerer på minner mye om hackeres irritable og destruktive DDoS (Distributed Denial of Servce)-angrep, som ved å sende et enormt antall etterspørsler får brukeren eller nettstedet til å bukke under. RIAAs nye våpen sender med andre ord kontinuerlig store mengder etterspørsler om å få laste ned filer hos brukeren, slik at det ikke blir mulig for andre potensielle pirater og slippe til.

Nektet «hacker-lisens»

RIAAs ønske ble riktignok ikke imøtekommet i lovforslaget.

– Vi refererte til dette som en «lisens til å spre virus», sier en amerikanske kongress-arbeider til CNet News. – Det ville gitt dem insentivet til å ansette en hær med hackere for å ta knekken på Musiccity Morpheus eller Audiogalaxy.

RIAA sier likevel at de har andre fremgangsmåter for å få tatt i bruk sin nye programvare, og det forventes også at andre opphavsrettsholdere, for eksempel filmselskaper, vil benytte seg av liknende teknologier.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse