Microsoft deles (Gates)

Annonse


Microsoft-anke avvist

Microsoft deles (Gates)Nå gjenstår bare straffeutmålingen. Det er ventet at selskapet vil måtte betale betydelige pengesummer i føderale bøter og erstatninger til konkurrenter.

Men det er samtidig klart at en deling av selskapet i en operativsystem-del og en applikasjons-del ikke vil skje.

Var ikke inhabil

Anken fra Microsoft baserte seg på at dommer Thomas Penfield, som i fjor den berømte dommen mot selskapet, måtte erklæres inhabil på grunn av at han snakket med journalister mens saken pågikk.

Dette fant Høyesterett ingen grunn til å ta til følge. Tvert om fant de Penfields uttalelser balanserte og i fullt samsvar med rettssystemets rett og plikt til å informere publikum om sine gjøremål og synspunkter.

Annonse


Uthulet

Penfields dom fra mars i fjor ble i begynnelsen av september kraftig uthulet av det amerikanske justisdepartementet, som etter maktskiftet i Det Hvite Hus kom til at dommen hadde vært for streng.

Justisminister John Ashcroft kom til at det ikke var grunnlag for å dele selskapet i to, stikk i strid med sin demokratiske forgjenger Janet Reno.

Nå er det imidlertid endelig stadfestet at Microsoft brøt amerikansk lov da de integrerte nettleseren Internet Explorer i operativsystemet Windows 98 og seinere versjoner.

Forlik

Samtidig har Microsoft inngått forlik med flere delstater som samlet og individuelt har gått til separate søkmål mot programvaregiganten.

I tillegg har en lang rekke konkurrerende selskaper sivile søksmål gående mot Microsoft.

Som en kilde innen en ikke navngitt delstatsadministrasjon uttrykte det overfor det delvis Microsoft-eide nyhetsnettstedet MSNBC etter at Høyestretts avgjørelse ble kjent:

– Microsoft har aldri vunnet noen rettssak, men har alltid gått seirende ut av en avtale. Rett og slett ved ikke å holde den.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse