USA-terror4

Annonse


Vil peile mobiler innendørs

USA-terror4Henvendelsen kommer mindre enn en uke før amerikanske teleoperatører må iverksette tiltak for å gjøre det mulig å lokalisere mobiltelefoner som ringer nødnummeret 911. Men teleoperatørene har et nøyaktighetskrav på ca 100 meter.

Det holder ikke for redningsmannskaper og politi som må vite nøyaktig hvor en telefon befinner seg for å kunne lokalisere savnede inne i en ødelagt bygning.

Signalstyrke

Systemet som innføres 1. oktober baserer seg på lengde- og breddegrad, men sier ingen ting om hvor høyt oppe i en bygning nødsamtalen kommer fra. Dette systemet forutsetter også at signalstyrken er god nok for peiling, noe som kan bli et problem inne i bygninger eller nede i t-banesystemet.

Det er Pulver.com, en gruppering for bedrifter innen trådløs industri,, som har kontaktet FCC for å påpeke denne svakheten i systemet.

Annonse
Teknologien mangler

Men spørsmålet er om det er utviklet teknologi som kan løse dette problemet. I følge CNET.com skal GPS (Globalt Posisjonerings System) kunne være til hjelp. Denne uken har Europolitan Vodafone og SOS Alarm AB sagt at de har lansert en alarm for mobiltelefoner der brukeren kan trykke på en knapp for å sende ut en nødmelding med nøyaktig posisjon.

Men inne i bygninger er heller ikke GPS særlig effektivt. Brukeren skal være svært nær et vindu om han/hun i det hele tatt skal hå håp om å få GPS-kontakt.

Bluetooth

En annen mulig løsning er å benytte Bluetooth. Neste uke vil også amerikanerne få sine første bluetooth-telefoner, og med følere plassert rundt om i større bygninger vil en kunne fastslå med stor nøyaktighet hvor telefonen til en hver tid er.

dagbøter

Nå ser det heller ikke ut til at en eneste operatør vil være i stand til å følge myndighetenes pålegg om e-911 (Enhanced 911) som lokaliseringssystemet kalles. Kravet kom allerede i 1996, og nå er det bare få dager igjen til fristen for å innføre systemet går ut. Deretter vil operatørene kunne ilegges dagbøter på opptil 10.000 dollar frem til kravet er imøtekommet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse