tyv

Annonse


Oppsagte IT-folk stjeler som ravner

tyvI USA, der sparking av IT-ansatte har utviklet seg til en nasjonalidrett, er problemet blitt så stort at flere selskaper må leie inn sikkerhetsvakter som følger de oppsagte ut døra. Hvis ikke forsvinner alt fra bærbare PC’er til monitorer og laserprintere. Selv store kopimaskiner, servere og hele kontormøblement har forsvunnet med de ansatte ut av bedriften.

Adrenalin

Og fenomenet brer om seg. I følge forsikringsbransjen og nasjonale sikkerhetseksperter har det vært en kraftig økning i interne tyverier, og da særlig i teknologibransjen.

Psykologer som har studert fenomenet sier bare et fåtall av de som stjeler passer inn i den tradisjonelle kriminelle stereotypen. – De fleste er ute etter å hevne seg på arbeidsgiveren, etter å ha opplevd oppsigelser, degradering eller lønnskutt, sier John Byrnes ved Center for Agression Management.

Han sier hjernen vil oppfatte en oppsigelse som en trussel, noe som medfører økt adrenalinnivå og et «vinn eller forsvinn» syndrom. – De oppsagte har vanskelig for selv å ta ansvaret for sin situasjon, og retter i stedet aggresjonen mot arbeidsgiveren, sier Byrnes.

Annonse
Men de eksansattes tyverier rammer ikke nødvendigvis bare selskapet de jobbet for. Like ofte går det ut over utstyrsleverandører, leasingselskaper og andre som har lånt ut utstyr til bedriften.

Drømmen som brast

Industripsykologer sier de ikke er overrasket over den kraftige veksten i tyverier.
– Mange trodde virkelig at opsjonsavtaler og aksjeinvesteringer ville gjøre dem til multimillionærer i løpet av et par år. Men nedgangstidene tok livet av fremtidsdrømmen, og sendte de ansatte ut på jakt etter en syndebukk.

Det har ført til at mange oppsagte mener de bare tar det de fortjener, og de ser ikke en gang på det som tyveri, sier Mike Aamodt, professor i industripsykologi ved Radford University

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse