bredbånd Ash illustrasjon

Annonse


Telenor har fikset ADSL-problemer

bredbånd Ash illustrasjonEn artikkel i ITavisen.no utløste en flom av tilbakemeldinger fra lesere som opplevde at bredbåndssurfingen gikk for tregt. Telenor tok konsekvensene av de mange klagene, og lovte å øke kapasiteten i nettet sitt.

En del belastede sentraler skal nå ha blitt justert opp for å gi kundene mer båndbredde, og mange burde derfor merke at ting går raskere.

– Vi overvåker nettet kontinuerlig, og gjør daglige målinger. Vi har justert kapasiteten i sentraler som vi har sett har kapasitetsproblemer. Vi vurderer kontinuerlig om vi skal iverksette andre tiltak i noen sentraler, sier informasjonssjef Gunn Kristin Sande.

Kundene har foreløpig ikke rapportert om de store forbedringene, men nye målinger Telenor selv har utført skal vise at nettet flyter bedre nå.

Annonse
– Vi ser på våre egne målinger at det ikke går i taket lenger, men har ikke hørt noe konkret fra enkelte kunder om at alt går bedre. Vi har heller ikke rukket å gå gjennom alle sentralene enda, sier Sande til ITavisen.no.

Setter opp egen hastighetsmåler

– Vi ber alle som fremdeles konstant opplever for lav hastighet om å ta kontakt. Vi vil følge opp disse tilfellene spesielt.

Telenor skal sette opp et online tilbakemeldingsskjema på www.online.no/adsl, som skal gjøre det enklere å rapportere om hastighetsrelaterte problemer.

Bredbåndsleverandøren har også planer om å etablere en egen tjeneste for å måle linjekapasitet, og sier det blir snakk om en slags Telenor-variant av ITavisen.nos Speedometer.

– Ikke at vi betviler nytten av ITavisen.nos test, men vi vil etablere et eget speedometer i vårt eget nett. Dette vil gi oss en bedre indikasjon på hva slags hastigheter kundene opplever, og ikke minst bedre muligheter for logging.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse