Stefan Hilt (ny)

Annonse


Stefan Hilt anker PS2-dommen

Stefan Hilt (ny)Den uavhengige spill-importøren Stefan Hilt mistet retten til å bruke domene1navnet Playstation2.no, som han hadde registrert og brukte som salgskanal på Internett for selskapet Multimedia Import. Videre ble han pålagt å betale saksomkostningene og en erstatningssum på 200.000 kroner.

Hilt er langt fra fornøyd med utfallet av rettssaken, og mener dommen er basert på en rekke tekniske feil. Han har nå anket saken, og ansatt et nytt advokatfirma i sin kamp mot Sony.

I anken forlanger Hilt både å slippe å betale erstatning til Sony, og samtidig å få beholde retten til å benytte domenenavnet Playstation2.no.

– Dommen tilsier at våre produkter skal være dårligere enn andres produkter, og det blir jo helt feil.Hadde det bare dreid seg om retten til å benytte domenet, så hadde det kanskje vært greit. Men konklusjonen om at vi skal ha tilført Sony store tap ødelegger hele dommen, sier Hilt til ITavisen.no.

Annonse
– Som andre forhandlere

Hilt mener at Multimedia Import som lovlig forhandler av Sony-produkter ikke skader Sony, men tvert om er med på å øke selskapets omsetning ved å selge Playstation-produktene. Sony på sin side mener Hilt misbruker merkenavnet ved å selge produkter som er modifiserte for å kunne omgå regionale sperrer på spill og DVD-avspilling, såvel som å selge andre produkter som ikke offisielt er godkjente av Sony.

– Vi må få lov til å bruke Sonys logoer vi og, slik som alle andre som selger disse produktene. Det blir det samme som når butikker på gateplan henger opp skilter og plakater i vinduet, sier Hilt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse