Post og teletilsynet

Annonse


– For dyrt å surfe

Post og teletilsynetEn rapport om norsk bruk av internett laget av PricewaterhouseCoopers på oppdrag fra Post- og teletilsynet er grunnlaget for at tilsynet sendte ut en høringsuttalelse torsdag forrige uke. De ber bransjen om kommentarer og råd i en rekke spørsmål. Noen av dem er listet opp nedenfor.

Dyrest i Norge

Rapporten konkluderer blant annet med at internett er dyrt i Norge. I Europa for øvrig koster det 180 kroner per måned i gjennomsnitt, mens konsulentene har regnet seg fram til at nordmenn betaler 280 kroner per måned. Post- og teletilsynet ser det åpenbart som sin oppgave å stimulere til økt bruk av internett, og da spesielt e-handel. Derfor er det klare formålet med høringsuttalelsen å finne tiltak som øker bruken av nettet.

At fast pris på internett vurderes som interessant, er ingen ny tanke, men særlig erfaringene fra Storbritannia, som regulerte dette området våren 2000 lokker.

Enorm økning

Da Storbritannia påla teleoperatørene å innføre bruksuavhengig prising av internett-tilgangen førte dette til en eksplosiv økning i antallet nye interntt-tilknytninger. Fra 6 til 10 millioner nye husholdninger knyttet seg til nettet i løpet av ett år. Hele 90 prosent av de nye husholdningene har benyttet seg av tilbudet om bruksuavhengig surfing. I tillegg økte det totale surfevolumet markant.

Annonse
Rapporten peker på at minuttprisen for surfing i Norge er lavere enn i andre land. Man må derfor surfe mer for at det skal lønne seg her hjemme med bruksuavhengig prising. Det er derfor grunn til å forvente lavere økning i internettbruken i Norge enn i Storbritannia, noe også erfaringer fra Tyskland viser. I Storbritannia lønte den bruksuavhengige prisingen seg allerede når private surfere hadde brukt nettet i ti minutter om dagen. I Norge vil det sannsynligvis være behov for 45 minutter surfing per dag for at det skal lønne seg.

Bredbånd

Telemyndighetene ønsker svar på en rekke spørsmål i forbindelse med internettbruken i Norge. Blant dem om dette har negative eller positive konsekvenser for bredbåndsutbyggingen i landet. Det skal vi komme tilbake til i en annen artikkel.

Her er noen av spørsmålene Post- og teletilsynet ønsker svar på:

– Gitt eksisterende bruks- og prismønster på oppringt internett, er det hensiktmessig å innføre bruksuavhengig prising ut fra målsettingen om å øke bruken blant lette brukere og bidra til at flere tar i bruk internett? Hvilke regulatoriske virkemidler kreves i så tilfelle i de ulike markedsledd?

– Hvordan vil bruksuavhengig prising kunne påvirke etterspørselen etter bredbånd og i hvilken grad vil denne prismodellen endre tilbydernes investeringsincentiver i forhold til bredbåndsutbygging ?

– På hvilken måte og i hvilket omfang vil det kunne oppstå kapasitetsproblemer som følge av innføring av bruksuavhengig prising?

– Er det behov for regulatoriske tiltak for å øke tilgjengeligheten av Internettilgang?

– Hva kan gjøres for å stimulere bruken av e-handel?

– Er det behov for regulering av måten tilgang til Internett tilbys til bedrifter og forbrukere på?

Hele den lettleste rapporten finner du på Post- og teletilsynets hjemmesider.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse