USA-terror4

Annonse


Vil sko seg på terror-tragedien

USA-terror4At verden er full av mennesker som ikke eier skam i livet er vel egentlig ingen overraskelse. I etterdønningene av terrorist-aksjonen i USA, har yrkessvindlerne vært travelt opptatt med å sette opp falske nettsteder, og sende ut e-postmeldinger med oppfordringer om å gi penger til et utall ikke-eksisterende «Express Relief Fund», «Victim Survivor Fund», osv.

Noen utgir seg for å være Røde Kors i sine rop om hjelp, men sender besøkende til et nettsted som overhode ikke er knyttet til hjelpeorganisasjonen.

Amerikanske CAUCE (Coalition Against Unsolicited Commercial Email) og SpamCon Foundation anbefaler at man titt ernøye på de URL-ene som dukker opp i linker og i e-postmeldinger, og er svært skeptiske til mail man ikke helt vet hvor kommer fra.

CAUCE og SpamCon advarer på det sterkeste mot å gi penger til støttefond og organisasjoner man ikke fra før har kjennskap til, uten først å verifisere organisasjonens legitimitet gjennom andre medium, for eksempel telefon.

Det tryggeste er fremdeles å kanalisere sin hjelpevilje gjennom de store, kjente organisasjonene, heter det i en felles pressemelding fra de CAUCE og SpamCon, for eksempel www.redcross.org

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse