Annonse


I-mode snart til Europa

De tre europeiske selskapene som har lisensiert i-modeteknologien er E-Plus i Tyskland, KPN’s Orange i Belgia og KPN Mobile i Nederland. Disse tre har planer om å lansere telefoner som både støtter WAP og i-mode, og som benytter det vanlige GSM-nettet som bærer.

Lokker

Den enorme suksessen til i-mode i Japan lokker de europeiske selskapene til å satse på denne grafiske plattformen, som kan få økt viktighet nå som det blir tydeligere at umts, tredje generasjon mobilt internett – ikke kommer på en stund.

Trådløse meldinger

Derfor har også europeiske selskaper begynt utvikling av tjenester for i-mode i Europa. Tilbyderen av meldingstjenester, FunMail, som opererer på det japanske i-modenettet i dag, har gått i samarbeid med CMG Wireless Data Solutions. FunMail leverer trådløse meldingstjenester, mens CMG skal hjelpe til med å få meldingstjenestene på europeiske terminaler.

Infrastruktur

CMG er et selskap som leverer infrastrukturen som skal til for at mobilnettene kan tilby eksempelvis i-mode-tjenester. Samtidig har de WAP-gatewayer og kan arbeide med lokasjonsbaserte tjenester. Det er særlig på det siste området de forventer mulige suksess-tjenester.

Annonse
Spennende

Et ip-basert mobilnett der man vet hvor mobiltelefonene befinner seg, samtidig som man har et grafisk brukergrensesnitt som langt overgår WAP, åpner for mye spennende programvare. Lokasjonsbaserte tjenester åpner selvsagt også for en rekke problemstillinger når det gjelder personvern og mulighet til å beskytte seg mot uønskede meldinger, men det er industrien nødt til å løse.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse