Home RF2

Annonse


HomeRF gjør hjemmedata trådløst

Home RF2I korte trekk dreier det seg om den gode gamle DECT-telefonen med egenskaper tilsvarende de du finner i faste kontakter, pluss litt til.

Basestasjon

HomeRF består av en basestasjon (Gigaset H4800data) som du knytter til telenettet, enten via DSL (ISDN-linjen) eller via bredbåndskabelen. Deretter knytter du de trådløse telefonene til nettet på samme måte som før. Så kommer nyheten; ved hjelp av et PC-kort eller et USB-adapter blir også PC’en en trådløs stasjon.

Hastighet

Dermed kan du utveksle data mellom PC’er eller mellom PC og Internett. Hastigheten på overføringen av data er begrenset til 650Kbit/s. For brukere med ISDN-linje betyr dette ingen ting, mens bredbåndsbrukere som knytter flere maskiner til nettet samtidig vil merke at overføringen kan bli noe tregere.

Rekkevidden på det trådløse utstyret er slik vi kjenner det fra trådløse telefoner, hvilket betyr fra ca. 30 meter i bygninger til omlag 300 meter ved fri sikt.

Annonse
Rimelig

Foreløpig har vi ikke fått noen opplysninger om hva HomeRF vil koste, men etter det vi har grunn til å tro vil prisen ligge omtrent der du i dag finner Gigaset 3070.

Overføring av data over basestasjonen hjemme er ikke helt nytt. Ved hjelp av Gigaset 105/101 Data og Gigaset 3070 har vi også tidligere hatt denne muligheten. Det som er nytt er at du kan knytte flere maskiner (inntil 8) sammen, samt at overføringshastigheten er økt.

HomeRF eller 802.11b

Siemens HomeRF vil bli tilgjengelig i butikk fra oktober, og har du ikke allerede brukt penger på trådløs telefon kan dette være en nyttig investering. Det er faktisk ganske greit å kunne knytte sammen telefoni, data og Internett på denne måten.

For den som allerede har trådløs telefoni kan HomeRF få tøff konkurranse fra de stadig billigere hjemmenett-løsningene basert på trådløst LAN (802.11b).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse