ADSL ill 2

Annonse


Telenor skrur opp ADSL-farten

ADSL ill 2Etter at ITavisen.no tok opp problemet med ADSL-kunder som er skuffet over bredbåndshastigheten, har flommen av tilbakemeldinger fra leserne antatt enorme dimensjoner.

De fleste klager over opplevde nedlastingshastigheter som gjerne ligger 30 prosent eller mer under den båndbredden de betaler for.

Vi har bedt Telenor Nextra lese gjennom kommentarene fra våre lesere. Informasjonssjef Gunn Kristin Sande sier Telenor tar dette problemet på alvor, og går nå umiddelbart til verks for å øke kapasiteten på ADSL-nettet.

Bedre ADSL om 1-2 uker

– Den konstant lave kapasiteten vil vi få bukt på. Innen en uke eller to skal kundene oppleve at kapasiteten blir bedre, sier Sande til ITavisen.no.

Annonse
Nøyaktig hvordan denne kapasitetsøkningen vil foregå, og hva det konkret vil ha å si for hver enkelt sluttbruker, er foreløpig uvisst.

– Vi vil gå inn og se på alle deler av nettet vårt og all transporten som skjer. Arbeidet har allerede begynt, men nøyaktig hvilke endringer vi vil gjøre er det for tidlig å si. Det viktigste er å få kapasiteten opp, slik at tjenesten vi yter våre kunder blir bra, sier Sande.

– Ikke dårlig nett

Men beslutningen om å gjennomføre denne oppgraderingen nå er ifølge Sande ingen innrømmelse av at det faktisk er problemer i Telenors ADSL-nett som har vært årsaken til at mange av kundene opplever trege forbindelser.

Den umiddelbare økningen av kapasiteten er med andre ord ymtet på å gjøre brukerne til lags, mens Telenor undersøker de enkelte kundenes situasjon nærmere.

– Vi erkjenner at vi kan gå inn i nettet vårt å gjøre noe med det. Vi kan gjøre noe med kapasiteten umiddelbart ved å justere og optimalisere nettet, men så må vi etterpå forsøke å finne forklaringen på hva som egentlig har vært problemet.

– Uakseptabelt!

Telenor poengterer at det er viktig at kundene er klar over at det er fullstendig normalt at hastigheten på ADSL-linjene svinger litt opp og ned. Dette vil naturligvis også være tilfelle selv etter at nettet blir justert opp.

– Vi leverer en «best effort»-tjeneste, og noe variasjon må man jo påregne, greit nok. Men hastigheten skal ikke ligge konstant 30 eller 40 prosent under det vi leverer. Det er helt normalt med variasjoner og til tider dårligere nedlastingshastighet, men hvis det blir så lavt hele tiden er dette uakseptabelt, sier Sande.

Telenor oppfordrer også frustrerte kunder om å ta kontakt, særlig de som konstant opplever for lav ytelse.

– De åpenbare årsakene for lavere hastighet er at mange brukere surfer på samme aksessnode, at man laster ned fra trege servere, eller at man ikke har stilt inn sin egen PC riktig. Når man surfer på andre nett kan det jo også oppstå flaskehalser vi ikke har kontroll på, sier Sande.

Hvis alle de overnevnte variabler kan elimineres og hastigheten fremdeles konstant er alt for lav, vil Telenor se nærmere på hvert enkelt tilfelle.

– Vi er veldig interessert i å få tilbakemelding fra disse kundene. Deretter må vi prøve å finne ut om det er eksterne faktorer som kan være årsaken, sier Sande til ITavisen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse