Annonse


Det var på tide, NetCom!

NetCom lanserer i løpet av høsten HSCSD i sitt nett. Sannsynlig lanseringsdato er etter hva vi erfarer 1. november, som også er datoen for nummerportabilitet i mobilnettene.

– Jeg vil ikke bekrefte noen dato, men vi vil i løpet av høsten lansere high-speed dataoverføring på vårt nett, sier NetComs direktør for produkt og marked, Geir Løvnes.

Han medgir at det markedet for mobile datatjenester har utviklet seg noe annerledes enn man trodde da det ble besluttet av NetCom bare skulle gå for GPRS. Det er dette selskapet nå tar konsekvensen av.

Manglende modenhet

GPRS har foreløpig fått få brukere, blant annet fordi det har vært mangel på terminaler og få tjenester tilpasset always-on mobilt internett.

Annonse
Samspillet mellom terminal og nett kunne vogså ært bedre. Hastigheten varierer for mye, og teknologien er heller ikke så brukervennlig som man skulle ønske.

På en annen side har det også omsider kommet svært gode terminaler, og ikke minst PCMCIA kort, til high-speed markedet. Løvnes legger ikke skjul på at produkter som Nokias Phonecard, 6210 og spesielt mobil-PDA-en 9210, samt Ericssons dual-mode telefoner 520 og T39, er en vesentlig del av årsaken til at selskapet nå har ombestemt seg.

Løvnes sier at det nå jobbes under høytrykk i NetCom for å bedre både på samspill og brukervennlighet til det store GPRS-trykket kommer, med alle terminalene som skal lanseres.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse