Kabeljord

Annonse


Nett-trafikken øker

KabeljordUndersøkelsen baserer seg på data innhentet fra store internettleverandører verden over.

Siden 1997 har internett-trafikken vokst 2.8 ganger pr. år. I første del av år 2001 alene er veksten doblet, så utviklingen har uten tvil skutt fart i det siste.

I strid med andre

Undersøkelsen står i skarp kontrast til en del rapporter i det siste som slår fast at bruken av Internett har gått ned.

Bruk og trafikk er imidlertid to forskjellige ting. I følge Caspian er feilkilden at de andre undersøkelsene dels har målt inntektene til leverandørene, dels kapasiteten i nettverkene framfor trafikken gjennom dem.

Undersøkelsen finner du her (Powerpoint-presentasjon)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse