Pedersen, Jan Kåre

Annonse


Bredbånds-utbygger går så det griner

Pedersen, Jan KåreKonserndirektør Jan Kåre Pedersen har på kort tid fått skikk på Bravida, installasjonskjempen hvor Telenor eier 48 prosent. Bravida gikk 250 millioner kroner i pluss på driftsregnskapet i første halvår, samtidig som integrasjonsprosessen med svenske BPA pågikk.

Driftsoverskuddet er mer enn 150 millioner bedre enn et proforma-resultat for de to selskapene samme periode i fjor.

Driftsmarginen før goodwill-avskrivninger var 4,5 prosent i første halvår 2001, sammenlignet med 1,8 prosent i 1. halvår 2000 og 3,9 prosent i 1. kvartal 2001, skriver Bravida i en pressemelding.

Fornøyd

– Resultatet for halvåret er i tråd med selskapets egne forventninger, og viser at organisasjonen har tålt den ekstra belastning en fusjon med tilhørende integrasjonsprosess medfører. Vi må kort og godt si oss fornøyd med resultatet, sier konsernsjef Jan Kåre Pedersen.

Annonse
Omsetningen har økt med 34 millioner fra 5.520 millioner i første halvår i fjor til 5.554 millioner i år. Resultatet før skatt (EBT) var 77 millioner i pluss, mot 66 i minus i samme periode i fjor.

Som forklaring på økt lønnsomhet til tross for den beskjedne salgsøkningen peker Pedersen på at det gode resultatet skyldes uthenting av synergier, effektivisering, markedstilpasning og kostnadsbesparelser på mange områder.

Fra ventilasjon til tele

Bravida har idag om lag 13.000 ansatte, som opererer innenfor i hovedsak fem fagområder: informasjons og kommunikasjonsteknologi, tele- og datanett, elektro, rør og ventilasjon.

IT- og telekompetansen er i hovedsak hentet fra Telenors tidligere egne virksomhet på dette området, og er sterkest i Norge. Svenske BPA hadde mer profil på rør og ventilasjon.

Kompetanseoverføring

Pedersens største utfordring har foruten den generelle integrasjonen vært overføring av kompetanse over fag- og landegrenser. Driftsresultatet tyder på at han er i ferd med å lykkes, samtidig som Bravida tar ut synergieffekter ved parallell installasjon av alt fra telelinjer til ventilasjon.

Bravidas fusjon med BPA fikk regnskapsmessig virkning fra november i fjor. Selskapets gjeld er 4,8 milliarder kroner, hvorav 3,3 milliarder er langsiktig. Bravida-ledelsen har tidligere sagt de tar sikte på børsnotering i løpet av et par år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse