Låst cd 2

Annonse


Nå kan du brenne Macrovision-plater

Låst cd 2Tidligere har ITavisen.no beskrevet hvordan man kommer rundt to av de mest utbredte antikopierings-mekanismene for audio CD – Cactus og Key2Audio.

Macrovisons SafeAudio har derimot hittil vært en hard nøtt å knekke. Systemet baserer seg nemlig på de grunnleggende forskjellene mellom vanlige CD-spillere og PC-verdenens periferiprodukter som CD-ROM og harddisk.

Feilkorrigering

CD-ROM-stasjoner og harddisker leser data rått under kopiering. Ved vanlig avspilling brukes et feilkorrigeringssystem som gjetter seg fram til hvilke data som skulle ha vært der hvor data er ufullstendige eller mangler helt – for eksempel på grunn av riper eller annen skade på CD-plata.

Blander kortene

SafeAudio-kodete plater utnytter denne forskjellen ved å flagge kontrollkoden slik at den tolkes som musikk-data. Dette går greit så lenge det er originalen som spilles. Feilkorrigeringssystemet ordner den biffen, ved å klassifisere den uvedkomende koden som støy og regne seg fram til hvilke data som i stedet burde ha vært der. Når koden derimot går gjennom en PC, blir musikkdata «forurenset» av kontrollkode, og kopien blir umulig å spille.

Annonse


Det samme skjer om du prøver å flytte dataene til harddisken. Det som skulle ha vært kontrolldata, blir flagget – og tolket – som musikk. Feilkorrigeringssystemene klarer ikke å rekonstruere områdene med feil, og resultatet blir uspillelige kopier.

Ny driverfil

Nøkkelen her er å endre eller fjerne flagget som stokker om musikalsk innhold og kontrolldata. Det fikser en ny versjon av CD-ROM-driverfilen CDFS.vxd.

Dessverre virker den bare i Windows 98/Me – ikke i Windows NT eller 2000. Vær klar over at installasjonen kan føre til trøbbel. Det er derfor smart å omdøpe den eksisterende driveren framfor å overskrive den.

En mer inngående beskrivelse av framgangsmåten finner du her .