Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sonefri DVD kan bli forbudt

DVD Forum, som organiserer alle produsentene av software og hardware til DVD-markedet, tar nå skritt for å hindre eksport av sonefrie DVD-spillere fra Asia.

Arnt Sommerlund
Forbudet kan, dersom det blir gjennomført, tre i kraft fra 1. oktober.

Det er særlig produsenter på Taiwan som lager såkalte sonefrie DVD-spillere, som kan vise film kodet for både det europeiske, asiatiske og det amerikanske markedet.

Sonesystemet ble opprettet for å hindre at amerikanske storfilmer ville bli eksportert fra USA før de hadde hatt première i andre land.

Fungerer ikke

Dette har fungert heller dårlig, ikke minst på grunn av de sonefrie spillerne. I Norge selges disse fritt. Her i landet selges det også åpent modifiserte sone 2-spillere fra store produsenter som Sony og Pioneer. Disse spillerne kan spille av amerikanske DVD-filmer (sone 1) – på tross av de opprinnelig er kodet for sone 2 (Vest-Europa m.m.).

Truer med sak

I følge Taiwan-avisa Taiwan Economic Times vil DVD Forum true med rettssak dersom produsentene av sonefrie spillere fortsetter å eksportere produktene sine. Det vil også bli snakk om å gå veien om mottakerlandenes rettssystem, for å hindre at slike spillere blir importert – for eksempel til Norge.

Tukling forbudt

Samtidig jobber DVD Forum sammen med filmbransjen for å lovfeste et forbud mot modifisering av DVD-spillere, slik at de kan spille plater fra flere soner. Dette er i samsvar med et lovforslag som nå ligger til behandling i EU-systemet, der det heter at både privat og ervervsmessig tukling med antipirat-hardware skal bli forbudt.

Resultatet kan bli at vi i Norge bare kan se sone 2-filmer fra neste år av. Dersom du da ikke har skaffet deg en sonefri spiller før den tid.