Annonse


Snart får du stråle-verdi på mobilen din

De tre mobilselskapene har blitt enige om å imøtekomme et stadig større krav blant kundene om å opplyse strålingsverdier for mobiltelefonene.

Strålingen vil bli målt ved hjelp av standardiserte retningslinjer fra European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC).

SAR

Strålingsverdiene det er snakk om vil være såkalte SAR-verdier, Specific Absorbtion Rate, som forteller hvor mye energi (watt) som absorberes per kg menneskekropp. Selv om denne formen for måling blir kritisert av en del forskere for å ikke gi et tilstrekkelig bilde over potensialet for mulig skadevirkninger, regnes generelt SAR som den foreløpig beste måten å måle og informere om et apparats stråleeffekt.

En maksimal sikkerhetsverdi for SAR har blitt satt til 2.0 (1.6 i USA), og de fleste mobiltelefoner på markedet i dag holder seg et sted i nærheten av 1.0 eller lavere.

Annonse


ITavisen.no har tidligere publisert SAR-verdier målt av uavhengige instanser, men nå er det altså produsentene selv som skal opplyse egne målingsresultater for produktene deres.

– Stol på oss

Ericssons talsmann for helsespørsmål Mikael Westmark har fortalt ITavisen.no at disse verdien ikke var til å stole på, siden de var utført av uavhengige målingsinstitusjoner som muligens ikke fulgte standardiserte retningslinjer.

– De verdiene jeg har sett der ute samsvarer sjelden med det vi vet stemmer fra våre egne forsøk. Først når vi selv går ut med offisiell informasjon, vil du ha SAR-verdiene du kan stole på, sa Westmark til ITavisen.no i fjor høst.

I USA er produsentene allerede pålagt å informere om SAR-verdier på telefonene, men dette er da som regel snakk om andre telefonmodeller enn de som selges i Europa.

SAR-verdiene vil bli å finne i brukerveiledningen til telefonene, sammen med annen teknisk data, kan MSNBC opplyse. Med andre ord blir det ikke snakk om noe “bruk av mobiltelefon er svært helsefarlig” i store bokstaver på esken.