grafikkort

Annonse


.com kan bekjempe fattigdom

grafikkortIT som drivkraft til å skape arbeidsplasser, skaffe investorer, og eksportere teknologiske produkter kan være løsningen for land som sliter med øknomien. Det heter det i det minste i rapporten «Creating a Development Dynamic» fra Digital Opportunity Intitative, et samarbeid mellom FNs utviklingsprogram, den amerikanske veldedighetsorganisasjonen Markle Foundation, og Accenture.

– Dette dreier seg ikke om teknologi for teknologiens skyld. Vi trenger å oppfordre lokale entreprenører til å bruke informasjonsteknologi til å skape nok velferd til å dekke en rekke samfunnsbehov, sier styremedlem i Accenture , Vernon Ellis, til CNN.

Handlingsplanen for land som ønsker å utvikle økonomien ved hjelp av IT forutsetter nyskapning innen følgende fem områder: teknologisk infrastruktur, kompetanseheving av arbeidsstyrken, entreprenørskap, statlig initiativ, og dannelsen av lokalt web-innhold.

Som eksempel brukes blant annet en gruppe i EL Salvador, som benytter rentefrie lån fra staten til å bygge hundre nett-kapable «tele-senter», som i løpet av to år forventes å tjene penger, skape arbeidsplasser, og utvikle ekspertise som til syvende og sist vil gagne landets allmenne inntektsnivå.

Digital Opportunity Initiative håper rapporten vil fange interessen til G-8 landene, som har en egen ansvarsgruppe hvis mål blant annet er å redusere det store teknologiske skillet mellom datakyndige land og fattige nasjoner.