Hopp til navigasjon Hopp til innhold

TV2 vil stenge deg ute

Norske nettsteder vil at Telenor og andre teleoperatører skal betale for trafikken de genererer på internett. TV2 Interaktiv vil vurdere utestenging av abonnenter hos teleoperatører som ikke vil dele trafikkinntekter.

TV2
Skal ikke NRK ha noe inntekter dersom Telenor og NetCom viser Dagsrevyen på UMTS-telefoner?

I Sverige har de største nettstedene gått sammen om et clearing-hus som skal sørge for at teleoperatørene betaler en prosentdel av trafikkinntektene til nettstedene som lager innholdet.

Nettstedene bak det svenske clearinghuset Tric mener at 9 prosent av den svenske internett-trafikken, beregnet til 3,4 milliarder SEK i år, skal tilfalle innholdsprodusentene, og fordeles gjennom Tric slik at de som skaper mest trafikk får best kompensert.

TV2 vil ha mer

Gunnar Stavrum, sjef for TV2 Interaktiv, sier til Kampanje at norske nettsteder bør kreve mer enn ni prosent. – Jeg mener teleselskapene skal få dekket sine kostnader, men at merverdien skal tilfalle oss som produserer innholdet, sier Stavrum.

Flere norske mediebedrifter har gått sammen i en uformell allianse for å kreve mobiloperatørene større andel av inntektene fra innhold og tjenester på mobilnettene. Det har vært ført samtaler, men ikke reelle forhandlinger.

Annonsesvikt

Problematikken rundt inntektsfordeling er blitt aktualisert etter at markedet for nettannonsering har sviktet. Nettstedene ser seg derfor om etter andre inntektskilder, og det mest nærliggende er teleoperatørene, som høster store inntekter på at internett-trafikken stadig øker.

Mye av denne trafikken går til nyhetstjenester hvor innholdet er gratis for brukerne -og bare delvis reklamefinansiert.

Bedre tjenester, mer trafikk

Stavrum mener en inntektsfordeling vil være gunstig for begge parter, både innholdsleverandørene og teleoperatørene.

– Hadde vi fått ni prosent av trafikkinntektene ville dette satt oss i stand til å lage langt bedre tjenester enn vi gjør i dag. Dette ville igjen skapt mer trafikk, sier han.

Stenging

Opprøret blant nettstedene er i ferd med å spre seg. Også i Danmark organiserer inntektshungrige nettsteder seg for å styrke sin forhandlingsposisjon overfor teleoperatørene.

Stenging av nettsteder mot brukere hos teleoperatører som ikke går med på inntekstdeling er et mottiltak som diskuteres i Danmark. Også i Sverige er stenging blitt en aktuell problemstilling.

Stavrum har ingen store betenkeligheter mot å stenge surfere ute. – Nei, hvorfor det? Vi opplever ingen grenseløs vennlighet fra teleoperatørenes side. Det er heller ikke så viktig hva de mener, men hva brukerne mener. Brukerne forstår det ulogiske i dagens situasjon, sier Stavrum til Kampanje.

(telecom.no)