Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Ansatte må kunne velge Linux!

RV slår et slag for åpen kildekode. Når samtlige ansatte i Oslo kommune snart får tilbud om hjemme-PC, bør de ha muligheten til å velge seg bort fra «Microsofts klamme hånd», mener bystyremedlem Erling Folkvord.

Foto: Oslo RVs Bystyregruppe
Et stort hjemme-PC tilbud til samtlige av de drøyt 55.000 ansatte i Oslo Kommune er under utarbeiding.

Bystyret i Oslo har enstemmig vedtatt innstilling fra Finanskomiteens, som gir byrådet fullmakt til å inngå avtale om finansiell leasing av IT-utstyr i forbindelse med etablering av tilbud om ordning om hjemme-PC.

Detaljene rundt ordningen er foreløpig ikke klare, og enda er ingen avtaler inngått med ustyrs- eller programvareleverandører. Derimot har Byrådet nylig fått et nytt moment å forholde seg til, før ordningen kan konkretiseres.

Vil la folk velge bort Microsoft

På et møte i Bystyret 13. juni fremmet nemlig Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse forslag om at Bystyret forutsetter at ansatte skal få anledning til å velge alternative operativsystemer, inklusive operativsystemer basert på åpen kildekode.

Folkvord ønsker nemlig at kommuneansatte skal ha muligheten til å velge bort Windows som operativsystem, for eksempel til fordel for Linux, skulle de så ønske.

– Vi ønsker at Oslo Kommune legger seg i selen for å utnytte sin egen størrelse til å skaffe til veie pakker som er gratis, og dermed unngå å havne i Microsofts klamme håndgrep. De er jo ute etter å sikre seg markedskontroll og fremtidig fortjeneste, og har jo en rekke klausuler i lisensavtalene sin som gjør at du blir gift med de for evig tid, sier Folkvord.

– Kommunen må ta ansvar

Rammen for leasingavtalen er satt til 200 millioner kroner, og tidsperioden fro den enkelte avtale som inngås med ansatte i kommunen er satt til tre år.

– Oslo kommune er en stor aktør, og jeg synes ikke man bør gjøre noe som befester Microsofts markedsposisjon på bekostning av Linux og andre aktører, sier Folkvord til ITavisen.no.

Byrådet har enda ikke tatt stilling til RVs forslag, som nå er til realitetsbehandling. Hvorvidt det tas til følge er det for tidlig å si noe om.