Hopp til navigasjon Hopp til innhold

EU avslutter kampen mot Echelon

Den midlertidige EU-komiteen som skulle se nærmere på Echelon legges trolig ned. Det skjer uten at EU har sett noe resultat av komiteens arbeid.

echelon
Flere av komiteens 36 medlemmer har tidligere gitt klart uttrykk for at de har mistenkt USA for å utnytte det satellittbaserte overvåkingssystemet Echelon til industrispionasje. Denne kritikken er senere trukket tilbake, skriver Wired News.

Big Brother

Det er like vel ventet at komiteen vil legge frem en avsluttende rapport tidlig i juli. Komiteen har også bidratt til en bredere internasjonal diskusjon om privatliv og myndighetenes ansvar, rettigheter og forpliktelser

Når komiteen legges ned unngår den samtidig å bli en permanent midlertidig komité som spytter ut pressemeldinger alle overser, slik det har skjedd med en rekke andre midlertidige EU-komiteer.

Stryker Bush med hårene

-Vi har sett en bred sjarmoffensiv fra president Bush, men forholdet til amerikanerne er fortsatt anstrengt, sier viseformann i Echelonkomiteen, Elly Ploij-Van Gorsel. Vi har nettopp hatt Gøteborg-toppmøtet, og der ble det igjen presisert hvor viktig vårt forhold til USA er, sier hun.