Hopp til navigasjon Hopp til innhold

«Tøffe Tom» går

Styret i Merkantildata vil foreslå å splitte selskapet i to, Ementor og Eterra. Begge vil bli børsnotert. Samtidig er konsernsjefen gjennom 14 år Tom Adolfsen (bildet) på vei ut.

Adolfsen, Tom 2.gif
– Merkantildatas administrasjon og styre har i en lengre tid vurdert alternative strategiske tilpasninger av selskapet, herunder splitting. Vi mener tidspunktet nå er riktig, og har derfor bestemt å foreslå for generalforsamlingen å dele selskapet. Bakgrunnen for denne beslutningen er behov for å skape sterkere fokus og dedikasjon for videreutvikling av selskapene Eterra og Ementor, sier Riulf Rustad, styreformann i Merkantildata ASA i en pressemelding fra selskapet.

Står finansielt støtt

Selv etter en tid i motgang står Merkantildata finansielt støtt med en egenkapital på ca. 2,4 mrd. kroner og en likviditetsreserve på over 800 millioner ved utgangen av 1. kvartal. Selskapet regner fortsatt med et positivt resultat før goodwillavskrivninger og ekstraordinære kostnader, hvilket gjør at egenkapitalen ikke påvirkes vesentlig i år.

Fullfører restrukturering

– Selskapets leder gjennom 14 år, Tom Adolfsen, har ledet selskapet fra nærmest ingenting til et av Nordens største IT selskaper. Tom skal nå fullføre den restrukturering som ble påbegynt i fjor før han trekker seg ut av konsernet, sier Rustad.

– Jeg er motivert til å fullføre den ryddejobben vi sammen har startet på. Målet er å gjøre huset rent og pent, slik at nye krefter kan konsentrere seg om realisering av selskapets strategi og vekst. Nå må vi oppover i etasjene og ikke ødelegge gølvene til Rustad, sier Tom Adolfsen.

(Telecom.no)