Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Netcom styrt av kvinner

Hele 30 prosent av mobilelskapet NetComs ledere med personalansvar er kvinner. Det har skjedd alldeles uten kjønnskvotering.

NetCom tilb.
NetCom fremstår i dag som den mest kvinnestyrte av alle større norske bedrifter. Rundt seg i ledelsen har den nye administrerende direktør Barbara Thoralfsson over et dusin kvinner, både i tekniske og administrative lederposisjoner.

Kvinneandelen i selskapet totalt utgjør 34 prosent av de ansatte, noe som er unikt blant norske storbedrifter, og spesielt i den mannsdominerte telecom-industrien er den et særsyn.

Aldri kjønnskvotering

Fremdeles er det slik at om man drar på en konferanse eller et seminar for telecom-industrien er minst 90-95 prosent av deltakerne menn. Går du inn på kantinen i NetCom er en tredel av de ansatte kvinner, og når ledelsen møtes er prosentandelen omtrent den samme. Men slik er det bare blitt, sier mannen som er ansvarlig for at det er blitt slik.

– Vi har aldri praktisert noen kjønnskvotering i NetCom, sier styreleder Terje Christoffersen, som i nesten fire år som administrerende direktør har ansatt eller forfremmet de fleste av selskapets ledende kvinner. – De kvinnelige lederne som i dag sitter i sentrale posisjoner i NetCom er der utelukkende i form av sine kvalifikasjoner, personlige egenskaper og arbeidsevne. En del av min oppgave som administrerende direktør har vært å legge merke til talenter og sørge for at de har fått mulighet til å utvikle seg. Jeg har hele tiden gått etter de beste kvalifikasjonene til hver enkelt jobb, uten å skille mellom kjønn, sier Christoffersen.

«Vi har godt av det»

– Hva betyr kvinnestyret for NetCom? – Den økende kvinneandelen i ledelsen er en hyggelig utvikling for NetCom, som jeg tror både ledelsesstilen og selskapet vil ha godt av. Telecom har jo tradisjonelt vært en mannsdominert bransje, og det har jo lenge også vært slik i mobilvirksomheten.

De mannlige telecom-ingeniørene har spilt en helt sentral rolle, spesielt i de første GSM-årene, da utbygningen av nett var det vesentligste. Innholdet – mobil taletelefoni – ga seg jo nærmest selv, så lenge man hadde nettet i orden. Men med tredje generasjons mobilnett vil andre tjenester, og dermed andre typer kompetanse, bli minst like viktig, sier Christoffersen.

Tekniske lederposisjoner

Christoffersen påpeker også at flere av NetComs kvinnelige ledere bekler tekniske lederposisjoner. Blant annet er Astrid Kårstad prosjektleder for utbygningen av UMTS, Anne Solveig Olstad er dekningsjef og Une Margrete Kristensen er teknisk sjef for interaktive tjenester.

(Telecom.no)

Stikkord: Mobil