Post og teletilsynet

Annonse


Glem bredbånd fra stikkontakten

Post og teletilsynetPTs forsøk viser at de benyttede nivåer bryter drastisk med de krav som følger av internasjonale bestemmelser og standarder som også gjelder i Norge gjennom teleloven og forskrifter med hjemmel i teleloven.

Signalnivået må reduseres

Skal operative PLC-nett tilfredsstille dette regelverket må signalnivået reduseres ca 30 – 35 dB i forhold til det som ble brukt under prøveprosjektene. Dersom det ikke er mulig vil det bety at PT vil måtte vedta at operative systemer må koples ned, skriver PT i en pressemelding.

Det er spesielt bestemmelsene om elektromagnetisk kompatibilitet som ikke tilfredsstilles ved bruk av el-forsyningsnettet som telenett.

I Norge er er det flere aktører som har hatt eller har planer om å lansere bredbånd via strømnettet. Blant disse er ElTele og Viken Energinett.