Annonse


Ett umts-nett i Sverige?

I Sverige samarbeider Tele2 og Telia i nettselskapet Svenska UMTS-nät. Det ledes av Henrik Ringmar, tidligere sjef for Tele2 i Norge.

Telia fikk ikke lisens, og bytter sannsynligvis infrastruktur og penger mot tilgang til Tele2s nett. Det andre umts-nettet i Sverige bygges av 3G Infrastructure Services som er samarbeidsselskapet til Europolitan, Hi3G og sannsynligvis Orange. Det ledes av Jan Edhäll.

Sparer tid og penger

Ifølge nyhetstjenesten di.se, vil selskapene spare et ti-talls miliarder kroner på å bygge ett fysisk nett. Lederne for de to nettselskapene avviser heller ikke et samarbeid. Tvert imot peker de på at tidsaspektet er en viktig drivkraft i tillegg til eventelt lavere investeringer. Svenskene skal nemlig ha sine umts-nett ferdig utbygd 31. desember 2003, og med en befolkningsdekning som krever noe i nærheten av 14.000 antenner.

Deler av det svenske umts-nettet skal være i kommersiell drift våren 2002, mens norske nettutbyggere skal være på lufta 1. desember med nettene. Om det er noen telefoner tilgjengelig på dette stadiet, er vel mer tvilsomt, skal vi tro signalene fra produsentene.

Annonse


Papirmølla igang

Det er samarbeid om å få fram alle de stedene der mastene skal stå som er det største problemet i forhold til tiden. Å skaffe tillaltelser til å sette opp mastene er et enormt arbeid, i Sverige som i Norge.

Dette arbeidet foregår parallelt med forhandlingene med leverandørene av elektronikken som skal skape umts-nettet. Her har ingen av nett-selskapene gjort sine endelige valg, men begge de to nett-sjefene sier forhandlingene vil bli sluttført i sommer.

Ingen av dem vil selvsagt si noe om hvilke teleleverandører som er inne sluttrundene i forhandlingene. Det eneste de bekrefter at Nokia eller Ericsson er blant selskapene som vurderes.

(Telecom.no)