Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ny seier for Robert Hercz

Robert Hercz (bildet) og hans teleselskap Teletopia har på ny fått medhold i at Telenors måte å opptre overfor sine konkurrenter er ulovlig.

Hercz,Robert.gif
Samferdselsdepartementet har i vedtak av 6. juni 2001 endelig slått fast at Telenor Mobils frakobling av Teletopias teletorgtjeneste for innkreving av piggdekkavgift er i strid med gjeldende telereguleringer.

– Dette er nok en avgjørelse som viser hvilken markedsarroganse Telenor har overfor sine konkurrenter, sier Teletopias advokat Morten Steenstrup.

Piggdekk

1. desember 199 innførte Oslo kommune avgift for bruk av piggdekk. Teletopia vant anbudskonkurransen om å levere betalingstjeneste via mobil – i direkte konkurranse med et selskap i Telenor konsernet (Telenor Link).

Da Teletopia åpnet sin tjeneste foretok Telenor Mobil en øyeblikkelig nedkobling av tjenesten, hvilket i praksis medførte at tjenesten ble lagt død.

Forbrukerfiendtlig

– Telenor Mobils opptreden har således vært svært forbrukerfiendtlig – noe forbrukermyndighetene også reagerte sterkt på. Telenor Mobil har gjennom sin opptreden ødelagt publikums mulighet til å benytte en hensiktsmessig tjeneste til å betale piggdekkavgiften på, sier Steenstrup.

– Tilfellet viser hvordan Telenor konsernet i enhver sammenheng bruker sin markedsdominans i form av eierskapet til de offentlige telefonnettene for å utestenge konkurrentene. På nytt har man altså fått dokumentert at Telenor opptrer i strid med gjeldende telereguleringer, hvilket både rammer konkurrentene og publikum, hevder Steenstrup.

Ny seier

Teletopia vil nå kreve erstattet det tap som selskapet er påført som følge av Telenors rettsstridige nektelse. Helt nylig ble Telenor for øvrig idømt erstatningsansvar på 23,5 mill. overfor Teletopia, også dette fordi Telenor ikke respekterer regulerte forpliktelser, ifølge advokaten.

(Telecom.no)

Stikkord: Mobil