Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Her er fy-ordene i Echelon

Echelon, det påståtte amerikanske systemet for overvåking av nettet, skal etter sigende bruke søkeord for å avsløre terrorister. Lister over disse ordene ligger flere steder på nettet.

NSA-logo
Om disse listene er fri fantasi, eller om de virkelig er tatt fra Echelon-systemet vites ikke. Heller ikke om Echelon-systemet eksisterer i det hele tatt.

Nylig konkluderte en undersøkelseskomité nedsatt av EU at systemet eksisterer. Så kanskje bør du passe deg for hva du skriver i e-posten din likevel.

Fanges opp av satellitter

Echelon-systemet skal etter sigende fungere slik: All e-post som passerer gjennom telesystemene blir fanget opp av satellitter i bane rundt jorda. Rent teknisk skal dette foregå ved at såkalte spuriøse signaler – altså restsignaler på bestemte frekvenser – blir fanget opp utenfor kablene.

Amerikanerne har altså ikke tilgang til nettilbydernes og teleselskapenes systemer. Avlyttingen foregår på omtrent samme måte som man kan registrere hva som foregår på en datamaskin et stykke unna – uten å ha noen annen forbindelse med den enn luft.

Problemstillingen var oppe i Norge i forbindelse med Treholt-saken, der politiet nektet Arne Treholt å bruke PC på cella i frykt for at russere eller annen fiendtlig etterretning kunne registrere hva han skrev.

Sterk tvil

Eksperter både i Norge og utlandet tviler sterkt på om slik registrering av spuriøse signaler er mulig med satellitter som ligger flere tusen kilometer unna. Men påstandene fra undersøkelseskommisjoner i Europa konkluderer altså med vekt at det ikke bare er mulig, men også faktisk foregår.

Søker etter ord

I følge de som mener Echelon eksisterer, arbeider systemet med et program som sjekker all e-post opp mot en ordliste der uttrykk som «kill the president» og navn som «Osma Bin Laden» forkommer.

Med på lista er også en rekke hacker-uttrykk, som «DefCon» (hackernes årlige, internasjonale kongress) og «password». I tillegg har vi det helt åpenbare, som spesifikke betegnelser på ulike typer våpen og bomber.

«Bubba», som ble brukt som kjælenavn på tidligere president Bill Clinton, skal vekke Echelons oppmerksomhet. Underlig nok er «Pixar» også med på lista. Pixar er et selskap som lager animerte barnefilmer ved hjelp av datateknikk.

Det er likevel tvil om de søkeordene som finnes på nettlistene er reelle. At de stort sett er samsvarende, kan både bety at folk kopierer et falsum, eller at flere kilder har funnet samme informasjon.

Ikke norske ord

I de listene vi har sett hittil, har det bare forekommet engelskspråklige ord. Dersom amerikanerne overvåker hele verden, burde både arabisk, kinesisk og alle andre språk vært representert. Og kanskje ett og annet norsk – som «bombe», «kryptering» og «gissel».

«Echelon» er for øvrig et militært uttrykk som betyr troppeoppstilling der divisjonene står oppstilt i vifteform.

Her finner du to av stedene som påstår at de har fått tak i fy-ordene som Echelon ser etter:

Echelon code word list
Echelon Spookwords