Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Dumper prisene på Palm

Amerikanske varehus sitter med overskuddslagre av PDA’er fra Palm. Nå kuttes prisene, også på de aller nyeste modellene.

pda loppemarked
I fjor solgte de seg tomme – i år ser det ut til at forhandlerne av Palm vil få problemer med å bli kvitt sine store varelagre. Dette har ført til et sterkt press på prisene, og enkelte forhandlere gir nå betydelige rabatter ved kjøp av Palm.Men det som kanskje gir størst grunn til bekymring er at det ikke bare er de gamle modellene som skuffes ut til godt under listepris. Også nyhetene Palm m500 og m505 går på billigsalg.

Vil flerer følge?

Kjeden Best Buy har allerede senket prisen på Palm m500 med nær 20 prosent. På Palm m505 (fargemaskinen) er reduksjonene noe mindre.

Selv om det fortsatt er mange som ikke har kuttet prisene, kan utspillet fra Best Buy og de andre priskutterne få flere til å følge etter. Det hele er ganske paradoksalt – så sent som i fjor var etterspørselen etter Palm så stor at den ble solgt på nettauksjoner for godt over butikkpris.

Men det finnes også andre måter å skaffe seg en rimelig Palm på. Registrerer du deg som utvikler får du store rabatter ved kjøp direkte fra Palm. Palm har også begynt å dele ut m500 gratis til alle selgere som klarer å selge 15 maskiner eller mer i perioden 26. april til 24. juni.

Stikkord: Mobil