Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Pornolov opp igjen i USA

Amerikansk høyesterett vil vurdere Bill Clintons strenge nettpornolov på ny. Denne gangen kan den gå igjennom, frykter ytringsfrihets-forkjempere.

Porno/sens
Lovforslaget, kjent som Communications Decency Act, gjør det ulovlig å gjøre pornografi åpent tilgjengelig på nettet. Forslaget har vært oppe til vurdering tidligere, men ble da forkastet med den begrunnelse at den stred mot det grunnlovsfestede ytringsfrihetsprinsippet.

Loven, som ble ratifisert av tidligere president Bill Clinton i 1997, skal nå opp til vurdering for den høyeste domstolen nok en gang. Rent teknisk står den ved lag, men justisdepartementer er forhindret fra å håndheve den.

Kan kneble ytringer

Kritikken fra ytringsfrihetsaktivister er like hard i denne runden. De mener fortsatt at man ved å innføre en slik lov kan risikere å kneble høyst legitime ytringer på nettet.

Blant annet setter man spørsmålstegn ved myndighetenes definisjon av pornografi. Gjelder det også kunst og helsestoff? Vil informasjon om brystkreft og kroppsmaling medføre straffeansvar? spør de seg.

Konservative

Det er en kjent sak at USAs nye president George W. Bush som aktiv metodist og eks-alkoholiker ikke akkurat er mer liberal enn sin forgjenger når det gjelder slike spørsmål.

Og i høyesterett er det den svært konservative dommeren William H. Rehnquist som regjerer.

Han ble i sin tid utnevnt av president Reagan til aborttilhengeres og ytringsfrihetsforkjemperes store fortvilelse. Han har imidlertid vist et mer liberalt sinnelag enn ventet i spørsmål om ytringsfrihet.