Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Internett på PDA

Venter du på at PDA’en skal få innbygget mobiltelefon? Trolig vil du ha like stor glede av løsninger som allerede finnes.

Siemens-PDA X2
En PDA med innbygget mobiltelefon står for mange som det ultimale alternativet. Men er du bare ute etter å slippe å dra på en mobiltelefon i tillegg til PDA’en er jeg redd du vil bli skuffet. En PDA vil ikke kunne erstatte mobiltelefonen innen overskuelig fremtid. Til det er ulempene for mange.

Det er slutt på den tiden da mobiltelefonene var så store at Supermann kunne skifte i dem. »Antenneløse» telefoner for skjortelommen er i ferd med å overta markedet. Vi vil ha lette robuste telefoner med mange finesser og god batterikapasitet.

Faller igjennom

Med unntak av funksjonalitet faller PDA-telefonene gjennom på alle disse områdene. Selv de letteste PDA-ene veier det dobbelte av mobilene. Batterikapasiteten er så som så – jo mer avansert PDA’en er – dess mer strøm trekker den. Skal det ha noen hensikt å ha GPRS (allways on)-telefon i PDA’en må også PDA’en være »allways on».

Selv med alle tenkelige strømsparingsfunksjoner aktivert kommer kapasiteten ikke i nærheten av det mobiltelefonene fikser. Det vil i tilfelle kreve batterier så store at du like gjerne kunne hatt en ekstra telefon med deg.

To enheter best

Og da er kanskje dagens løsning like vel den beste. Med mobiltelefon og PDA i to ulike enheter kan du velge å legge PDA-en hjemme når du ikke har behov for de ekstra funksjonene den gir. De mest brukte PDA-funksjonene som kalender, e-postleser og kontaktregister finnes likevel i de fleste nye mobiltelefonene.

Du kommer altså langt med en ordinær PDA, uansett hvilket operativsystem denne er basert på. Med tilleggskort kan du dessuten koble PDA-en til trådløse nettverk (Wireless LAN, også kalt IP-soner) og oppnå ytelser selv ikke morgendagens UMTS-telefoner kan stille opp imot.

Og selv uten slike kort kommer du raskt på nett. PDA’ens infrarøde øye snakker med tilsvarende port på mobiltelefonen. Mangler du slik port er det kabler å få kjøpt. De koster ikke mange kronene, og lar deg bruke mobiltelefonen som eksternt modem (et fåtall av mobiltelefonene mangler denne muligheten).

Framtida er nå

Litt spissformulert kan vi si at morgendagens teknologi har eksistert i flere år. At telefonene nå i tillegg har raskere dataoverføring og blir innbakt i PDA’ene kan neppe kalles revolusjonerende. Når så få har sett mulighetene i utstyret som allerede finnes er det liten grunn til å tro at det mobile Internett vil treffe oss som en flodbølge bare fordi SIM-kortet er flyttet. Først når nye former for kommunikasjon over PDA blir en dagligdags foreteelse kan vi snakke om en revolusjon.

Men for all del – kjekt er det jo.

Stikkord: Mobil