EFN-logo

Annonse


Norsk protest mot Microsoft

EFN-logoBak demonstrasjonen står Elektronisk Forpost Norge og Norwegian Unix User Group. En rekke sentrale IT-folk i Norge støtter aksjonen. Blant dem er Håkon Wium Lie, teknologisjef i nettleser-selskapet Opera.

«Stopp hærverket!»

Aksjonen har sendt ut en pressemelding med tittelen «Microsoft! Stopp hærverket på nettet!». I følge aksjonistene følger Microsoft ikke åpne standarder, men motarbeider dem bevisst. I stedet låses brukerne til Microsofts proprietære løsninger.

Aksjonen oppfordrer alle sympatisører til å møte opp kl 16:00 på Sami Galleri Cafe, rett rundt hjørnet fra Vika kino i Oslo. Aksjonen starter ved Konserthuset kl 16:30.

Politiker-treff

First Tuesday-møtet går av stabelen en time seinere. Det er er fullt hus, med til sammen 1200 påmeldte.

Annonse


I panelet er så godt som hele det norske politiske establishment representert: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (AP), Carl I. Hagen (FrP), Jan Petersen (Høyre), Valgerd Svarstad-Haugland (KrF), Kristin Halvorsen (SV), Odd Roger Enoksen (SP), Lars Sponheim (Venstre).

Fra IT-bransjen finner vi Håkon Wium Lies sjef Jon S. von Tetzchner. I tillegg er blant andre SOL-sjefen Kristin Skogen Lund med.

Støtte fra USA

I USA har Microsofts største konkurrenter samlet seg i aksjonen ProComp, som mener omtrent det samme som de norske aksjonistene. Særlig er det lanseringen av Windows XP og Windows .net som bekymrer Oracle, Sun, Netscape og de andre som er med. De frykter at Microsofts nye nett-strategi skal utestenge alle andre standarder enn Microsofts egne fra nettet.

Aksjonistenes opprop
First Tuesday
ProComp