Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mobiltelefon med tegnspråk

De nye 3G-telefonene skal gjøre det enklere å være døv. Ved hjelp av mobiltelefonene skal de kunne ringe opp sentraler som serverer nyheter, vær og sportsmeldinger på tegnspråk.

Mobiltelefoni for døve
Et konsortium av forskere fra Tyskland, Sverige, Spania og Storbritannia jobber nå sammen om et prosjekt som kalles WISDOM (Wireless Information Services for Deaf people On the Move).

De tyske forskerne ønsker å ta i bruk tegnspråkgjenkjenningsteknologi som de har arbeidet med i en årrekke, sier Britta Bauer, forsker ved Rheinisch-WestfSlische Technische Hochschule (RWTH) i Aachen.

»Hørende kan få talegjenkjenning på sine mobiltelefoner; vi vil gjøre det samme for de døve,» sa Bauer. »Når jeg gjør tegnet for sport eller nyheter skal telefonen øyeblikkelig kobles mot riktig server.»I laboratoriet har de klart å få maskinene til å kjenne igjen 9 enkle tegn, med en treffprosent på 90.

Fra tegn til tale

En annen funksjon i systemet er en videolink til en oversettertjeneste. Med denne skal brukeren kunne slå av en prat med hørende som ikke skjønner tegnspråk. Ved å ringe opp en oversettertjeneste kan den døve prate tegnspråk som oversettes til tale på direkten. Når den hørende snakker vil den døve få oversettelsen som tegnspråk på mobiltelefonen.

EU støtter prosjektet med 6 millioner Euro med håp om å kunne hjelpe de 0,2 prosentene av Europas befolkning som primært snakker tegnspråk.

Stikkord: Mobil