Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Doktorgraden i mobiltelefoni

Kloke hoder i Norge skal sørge for at Ericsson kan spre ny teknologi til resten av verden. Agder skal bli stedet der spisskompetansen samles.

Dr. Mobil
Vi har lenge fleipet med at man minst må være sivilingeniør med doktorgrad for å forstå logikken i menyene på Ericssons mobiltelefoner. Nå skal vaskeekte doktorgradsstipendiater få forsøke seg på å gå ett skritt videre. Ved Agder IKT-senter skal sivilingeniørene pønske ut løsninger for morgendagens mobile samfunn.

«I den senere tid har IKT-senteret arbeidet for å etablere et langsiktig forskningsprogram med vekt på kompetanseoppbygging og utdanning av doktoringeniører i tillegg til produktutvikling. Ericsson, Telenor og HiA som er de tre største aktørene i Agder IKT-senter, står bak det prosjektet som nå lanseres,» skriver Ericsson i en pressemelding.

«Totalkostnadene for prosjektet er over 6 mill kroner fordelt over 3 år, og forskningsrådet bidrar med ca 2,5 mill. I tillegg kommer andre aktiviteter som nå naturlig vil bli lagt til IKT-senteret for å dra nytte at det fagmiljøet som bygges opp.»

Mange vil bli Dr.Mobil

«Vi har allerede fått flere søknader til de utlyste doktorstipendene enn det som er vanlig innen IT,» sier direktør for Ericsson i Grimstad, Kristen Strat. Han ser også støtten fra forskningsrådet som et tegn på at myndighetene begynner å få øynene opp for det unike IKT-samarbeidet på Sørlandet.

Prosjektet dreier seg om å finne nye former for mobilkommunikasjon, flytende overganger mellom ulike former for kommunikasjon og ikke minst sikkerhet i kommunikasjonssystemer.

Som eksempler på dette nevnes blant annet at hjemmesykepleiere og hjemmehjelpere kan bruke hele dagen hos pasienten fordi de slipper å gå innom et kontor for å få arbeidsplan og å avgi rapport, pasienter på sykehus kan bevege seg fritt selv om de er under intensivovervåking og ansatte i ett firma kan i perioder arbeide i kontorene til andre firma og like vel ha tilgang til sine egne data uten å bryte sikkerhetsregler.

Stikkord: Mobil