Pedofili

Annonse


Ny lov mot pedofile på nett

Pedofili Pedofile som forsøker å forføre barn i snakkegrupper på Internett vil i fremtiden være skyldige i en forbrytelse. Det er i alle fall hensikten bak lovforslaget det engelske innenriksdepartementet fremmer i dag.

Det private lovforslaget skal sette en stopper for at personer man mistenker for å være pedofile skal kunne late som om de er barn for å lokke til seg barn de kan forgripe seg på.

En talsmann for det britiske innenriksdepartementet sier at sjekkingen i seg selv ikke er straffbar, og at man forsøker å finne en metode for å stoppe problemet uten å ramme harmløs aktivitet.

Teknikken de pedofile bruker kalles «grooming». Den loven som i dag best egner seg for å stoppe denne type aktivitet er en paragraf som gjør det straffbart å utføre aktiviteter som har til hensikt å forberede et seksuelt overgrep. For at loven skal kunne anvendes må det bevises at barnet har vært oppmuntret til å delta i en «alvorlig utuktig handling». Dette har gjort deg nærmest håpløst å tiltale noen for deres hensikter.

Annonse


Løgn er fortsatt lov

Innenriksdepartementets talsmann sier de ikke er ute etter å hindre barn og voksne i å bruke Internett som «et sted for harmløse fantasier». Det er heller ikke aktuelt å forby noen å lyve om kjønn eller alder. «Men vi er bekymret for at snakkgrupper brukes for å organisere seksuelle møter mellom barn og voksne».

Loven skal beskrive en handling som vil gi en begrunnet frykt for at en pedofilimistenkt har til hensikt å møte et barn for å forbryte seg. Pedofile som prøver å lokke til seg barn vil deretter kunne dømmes til fengsel i inntil 5 år, selv om de aldri kom i fysisk kontakt med barna. I dag må den pedofile ha gått lenger enn til bare å forberede forbrytelsen før han kan dømmes.

Bekymret for rettigheter

Yaman Akdeniz, leder for Cyber Rights and Cyber Liberties er bekymret for at lovforslaget skal komme i konflikt med menneskerettighetene om individets rett til privatliv. Skal loven kunne overholdes må nettet overvåkes. En tilfeldig kontakt mellom et barn og en voksen kan ikke være nok til at noen griper inn.

Det må nødvendig vis være en rekke kontakter mellom de samme personene før noen kan ta affære, og slik kontakt er vanskelig å bevise, sier Akdeniz.

Det vil ennå gå en tid før lovforslaget kan realitetsbehandles.

Annonse


Annonse


Annonse