Annonse


Nettleseren som gjør sensur umulig

Nettleseren bruker en kombinasjon av kryptering og Gnutella-aktig nettverk for å unngå alle hindringer som myndigheter og multinasjonale selskaper prøver å sette opp for nettbrukere.

Gruppa bak den nye nettleseren kaller seg «Cult Of the Dead Cow». De har tidligere gjort seg bemerket som opphavsmennene til Back Orifice, kanskje det mest kjente hackerprogrammet noensinne. Dette programmer utnytter hull i Windows til å «kidnappe» datamaskiner.

Slag mot sensur-land

En anonym representant for gruppa sier til BBCs nettsted at de først og fremst har utviklet produktet med tanke på land som ikke tillater sine innbyggere fri tilgang til informasjon. Blant disse landene er Kina, Malaysia, Singapore og mange arabiske land.

Forbudene gjelder alt fra pornografi til informasjon som myndighetene frykter vil føre til politisk uro.

Annonse


Gjemsel

Nettleseren har fått det betegnende navnet «Peekabooty» – som henspiller på det engelske ordet for barneleken gjemsel.

Peekabooty er ikke avhengig av at informasjonen ligger på en eller flere bestemte servere. I stedet legges informasjon som noen ønsker å stoppe på alle maskiner i det nettverket interesserte oppretter der og da. Hvor de ulike delene av informasjonen ligger, er så godt som umulig å spore.

Og skulle myndigheter eller private detektiver mot formodning finne ut av det, kommer de ingen vei. Både selve informasjonen og overføringen fra maskin til maskin er kryptert, med en dynamisk algoritme som endrer parametre fra transaksjon til transaksjon.

Kryptering i flere lag

De som bruker nettlesereren ber om at et bestemt dokument eller en fil legges ut på det krypterte nettet. Når filene ankommer, vil et tilfeldig og uforutsigbart antall avsendermaskiner pakke dem opp, kryptere den på ny og deretter sende dem til maskinen forespørselen kom fra.

På mottagermaskinen blir så filene kryptert enda en gang, for deretter å bli delt og spredd rundt til de andre maskinene i det verdensompennende nettverket. Det er derfor ikke mulig for politi eller andre snokere å finne ut om eieren av maskinen har sett på eller hatt ulovlig informasjon på harddisken.

Systemet kan i prinsippet brukes med alle typer filer – fra HTML-sider til musikk og video.

Etiske hackere

Cult of the Dead Cow kaller seg «etiske hackere», og bedyrer at de ikke oppfordrer til kriminell virksomhet. De ønsker etter eget utsagn bare at nettet skal være fritt for sensur, enten den kommer fra myndigheter eller mediemoguler i Hollywood og musikkbransje.

I tillegg har de, med programmer som «Back Orifice», satt seg som mål å fortelle verden at selv de mest resurssterke IT-bedrifter må gi tapt for deres programmeringskunst.

Hackerkongress

Peekabooty-nettleseren vil i følge BBC første gang bli presentert på den internasjonale hackerkongressen DefCon i Las Vegas 13.-15. juli. Etter alt å dømme vil den bli lagt ut til gratis nedlasting på nettet i løpet av sommeren.

Det er derimot ingen informasjon verken på nettsidene til Cult Of The Dead Cow eller DefCon som bekrefter dette.