MS Passport tull

Annonse


Microsoft jobber med norsk kontrakt

MS Passport tull– Det jobbes nå på europeisk nivå for å tilpasse denne kontrakten til de enkelte lands lovgiving, sier Microsofts informasjonssjef i Norge, Kristin Innvær Wåle til ITavisen.no.

Hun kan fortelle at for Norges vedkommende er det Microsofts svenske advokat Anita Forsberg som jobber med saken. I tillegg er Microsofts ikke navngitte norske forretningsadvokat involvert.

Vil sikre seg mot misbruk

Kontrakten, som alle brukere av Microsofts Passport-tjenester må akseptere, gir i følge teksten Microsoft rett til å bruke alt materiale som tilflyter dem.

– Først og fremst er hensikten å sikre seg mot misbruk, som porno og andre ulovligheter. Men Microsoft er klar over at teksten kan bli misforstått dit hen at vi kan bruke alt fra epost til private dokumenter. Det er slett ikke tilfelle, bedyrer Innvær Wåle.

Annonse


For å klargjøre innholdet, har Microsoft både i USA og Norge tatt inn et tillegg som presiserer at bruksretten ikke gjelder informasjon som flyter gjennom systemene – bare den som sendes direkte til Microsofts tjenester og nettsteder.

Fremmedord

Det er imidlertid lite som tyder på at kontrakten har blitt mer forståelig for norske brukere. Fremdeles er den preget av ord og uttrykk som er nokså fremmede både i norsk offentlighet og norsk jus.

– Det er riktig at teksten er oversatt direkte fra amerikansk. Men vi ser som sagt både på språk og innhold med tanke på Norge, sier informasjonssjefen.

Den omstridte kontrakten finner du her.