Annonse


Raskest på bredbånd

Spredningen av bredbåndsoppkobling til Internett i Europa vil gå saktere enn de fleste spådommer, ifølge analysefirmaet Jupiter Media Metrix (JMM).

Raskest i tregt marked

Det vil ikke være mer enn 10 millioner husstander i Europa med bredbåndsoppkobling i 2003, spår selskapet. Imidlertid vil de nordiske landene Norge, Finland og Sverige være raskest og ha utbredelse i 30 prosent av husstandene innen 2005.

Lanseringen av bredbånd hindres av mangelen på konkurranse mellom operatørene, lav etterspørsel og høy pris, mener JMM.

Bredbånd er vanligvis definert som en høyhastighetoppkobling som kontinuerlig er knyttet til nettet, og leveres ofte gjennom et kabelnettverk eller en digital telefonlinje. Det er uenighet om hvor høy datahastighet som er nødvendig for å kalle en forbindelse bredbånd.

Noen mener at det er et minimumskrav at nettverket skal være i stand til å levere direkte film og lyd med høy kvalitet. Likevel omtales ofte bredbånd i dag som all aksess som er raskere en ISDN (128 Kbit/s). Dette er også en definisjon som ITavisen.no inntil nå har benyttet.