Arnt Sommerlund

Annonse


IP-telefoni gir politiet trøbbel

Arnt SommerlundSelv om man i flere år har snakket om VoIP (Voice over Internet Protocol), er tjenestetilbudet ungt, og det var først inntil nylig at dette ble et reelt tilbud for bedriftsmarkedet.

Det vil ennå være lenge til privatmarkedet og småbedriftene får et reelt tilbud om VoIP, men når den tid kommer vil det åpne seg utallige muligheter for brukerne.

Telefonen blir smartere

Nesten samtlige applikasjoner som i dag finnes for data, vil kunne benyttes på telefonibiten, noe som selvsagt inkluderer sikkerhet.

– All sikkerhet som i dag finnes for data, som kryptering og brannmurer, vil også kunne finnes for telefoni, sier Nils-Ove Gamlem, teknisk kanalsjef i Cisco Norge.

Annonse


Det innebærer at du kan for eksempel kan kryptere alle samtaler som går ut fra din telefon, og dette kan du selv styre, på samme vis som du styrer din datamaskin.

Vil ikke dette bli et problem for politiet som i dag benytter avlytting av telefon, som i dag benyttes ved mistanke om alvorlig kriminalitet?

– Det blir selvsagt et problem for politiet at de ikke kan kryptere underveis, sier Gamlem.

Økokrim passive

Har Økokrim begynt å tenke på problemstillingen som vil komme når også taletrafikken kan krypteres?

– Politiet foretar liten telefonkontroll i dag. Det skjer bare ved mistanke om alvorlige forbrytelser som narkotikahandel eller saker som vedrører Rikets sikkerhet. Dette er det ikke Økokrim som håndterer, sier Torstein Skjerven, spesialetterforsker i Økokrims Datakrimseksjonen.

Men når tale og telefoni nå integreres, vil vel også kryptografi innen telefonibiten bli den del av Datakrimseksjonens virksomhet?

– Kryptografi er selvsagt et område vi diskuterer og vil fokusere på, i likhet med politimyndigheter i land. Allerede i dag er kryptering et problem og vil være det i fremtiden. Det diskuteres ulike modeller, og flere ønsker at myndighetene skal sitte med en Master-key. Men dette vil neppe det norske Datatilsynet gå med på?

Skjerven medgir at det vil by på vanskeligheter.

Politiet har altså ikke begynt å diskutere utfordringen med tale-over-IP?

– Nei, dette er ikke noe vi har drøftet, innrømmer Skjerven.

Trenger utstyr og kompetanse

Økokrim er i ferd med å bygge opp et eget Datakrimsenter, der kryptografi skal være et viktig satsningsområder. I dag har politiet svært liten kunnskap om dette området.

– Vi jobber både med å skaffe utstyr og kompetanse innen kryptografi til det kommende Datakrimsenteret.

Justisdepartementet har gitt klarsignal til at Datakrimsenteret skal opprettes, men foreløpig har justisministeren gitt lite penger – kun politiske føringer for senteret.