Annonse


Enklere Politi-nummer

Politidirektoratet (PD) vil at det skal være mulig å bruke et og samme telefonnummer i alle landets politidistrikter. PD har derfor nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan en slik ordning gjøres.

Ideen om et felles femsifret politinummer er riktignok ikke ny. Helt siden 1999 har arbeidet vært i gang. Med i omorganisering av politietaten i et direktorat har forsinket prosessen, melder Aftenposten.

Søkte om 02000

Oslo Politidistrikt har derfor prøvd å løse saken på egen hånd, og søkt om å få overta telefonnumret 02000. Problemet var bare Tele2 har betalt 100.000 kroner for å få bruke dette numret. Statens telefovaltningsråd har derfor avslått søknaden fra Oslo-politiet.

Inntill videre avventer direktoratet en eventuell omorganisering før de går videre med telefonnummersaken. Dette vil trolig være avklar i mai i år.

Uansette utfallet av saken om et felles femsifret politinummer, presiserer PD av nødnummeret 112 skal bestå.