Tele2 tilb.

Annonse


Tele2 bøtelagt for barneporno

Tele2 tilb.Spredningen av det ulovlige materialet har gått via selskapets newsserver, der deltagere på ulike måter har fritt kunnet utveksle bilder , lyd og annen informasjon av ulovlig karakter.

Tele2 har blitt ilagt en bot på 350.000 kroner for utbredelse og uaktsomhet i forbindelse med at news-serveren deres ble brukt til distribusjon av blant annet barneporno og dyreporno, skriver Nettavisen.

Tele2 irritert på Økokrim

Økokrim i samarbeid med Redd Barna har fulgt nyhetsgruppene over et helt år. Men Tele2 kan ikke skjønne at Økokrim i stedet for å gi beskjed om materiale som lå på serveren, heller valgte å samle materiale for gå til straffesak mot dem.

– Overtredelsen anses som grov fordi den har pågått vedvarende over lengre tid og har stort omfang ved at det ulovlig materiale har blitt gjort tilgjengeliggjort for en stor gruppen abonnenter. Det er skjerpende at handlingen kunne vært forebyggende ved interne kontrolltiltak i bedriften, heter det i forelegget fra Økokrim..

Annonse


Tele2 nekter å vedta forelegget og saken ender trolig i retten.

Dette er første gang en teknisk formidler har blitt fjort ansvarlig for innhold som brukere har lagt ut på nyhetsgrupper.