Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Svarte skjermer for 100.000 TV-pirater

Det skal bli langt enklere for politiet å stoppe nettsider som distribuerer koder for piratkort til betal-TV. Resultatet kan bli 100.000 svarte skjermer.

piratskalle
I en fersk innstilling tar Regjeringen til orde for å gjøre det enklere å drive antipiratvirksomhet i Norge. Blant annet skal politiet få mulighet til å stenge norske og utenlandske nettsider som distribuerer koder beregnet på ulovlige betal-TV-kort.

Hardere skyts

– Regjeringen gir oss nå ny ammunisjon i krigen mot tv-piratene. Et strengere og klarere lovverk gjør at kodene til de ulovlige betal-TV-kortene blir mindre tilgjengelige sier Toril Melander Stene i Advokatfirmaet Haavind Vislie som er sekretariat for STOP i Norge.

STOP (Scandinavian TV Organisations Against Piracy) er basert på et samarbeid mellom Canal Digital og Viasat. Regjeringens innstilling er en kjærkommen støtte til arbeidet mot TV-piratene – bare i fjor svindlet tyvtitterne de ulike betal-TV-stasjonene for 60 millioner kroner, viser tall fra STOP.

Kan bli digitalt problem

– Det er svært positivt at myndighetene bidrar til å styrke antipirat-arbeidet, sier adm. direktør i Canal Digital, Svein-Erik Davidsen til ITavisen.no.

– På det analoge feltet er pirat-kort og ulovlig distribusjon av koder et stort problem. På det digitale er det foreløpig langt mer begrenset, men det kan øke med den raske digitaliseringen. Regjeringens innstilling gjør det enklere å være føre var innenfor digitalt betal-TV.

STOP har etablert et effektivt samarbeid med landets lokale politikamre og Økokrim. Organisasjonen samler kontinuerlig inn bevis om ulovlig utnyttelse av kodete TV-sendinger, som overleveres politiet.

30 sider lagt ned

Politiet og påtalemyndighetene har i lang tid slått hardt ned på omsetning og bruk av ulovlige betal-TV-kort. I henhold Regjerings-innstillingen vil man også kunne legge ned nettsteder som publiserer koder.

– Dette er et viktig skritt for antipiratarbeidet i Norge og betraktes som en milepæl. Etter at et lignende lovverk kom på plass i Danmark ble 30 nettsider lagt ned, vi håper på et lignende resultat i Norge, forteller Melander Stene.