EU Internett

Annonse


Internett-boom i Europa

EU InternettDe siste tallene fra analysebyrået Jupiter MMXI viser at stadig flere europeere logger seg på Internett. I tillegg tar det stadig lenger tid før de logger seg av.Norge plasserer seg pent på listen over de mest Internett-hungrige folkeslag i Europa. I følge Jupiters søylediagrammer bruker den gjennomsnittlige nordmann 9 timer på nettet i måneden. Her ligger vi i klasse med Spania og Italia, men må se oss slått av tyskernes 13 timer månedlig.

Det tyske folk har dessuten Europas største brukermasse på nettet, med nesten 13.5 millioner. Her ligger Norge naturlig nok et godt stykke etter, med i underkant av 2 millioner brukere.

Internett overlever dottcom-død

Kort sagt har både antallet europeere og tiden de bruker på nettet økt bemerkelsesverdig de siste ni månedene. I Europas tre største Internett-markeder, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, har den månedlige tiden på nett økt med gjennomsnittlig 94 prosent.

Franskmenn bruker hele 225 prosent mer tid på nettet enn for ni måneder siden, men også de blir slått av tyskerne som kan skilte med en økning på 226 prosent mellom juni 2000 og februar 2001.

Annonse


– Den imponerende veksten i tiden europeere bruker på nettet viser at Internett som fenomen ikke lar seg påvirke av de vanskelige tidene i dottcom-bransjen, sier analytiker Staffan Engdegard i Jupiter.

– Det vanskelige annonsemarkedet på Internett skyldes primært at den økonomiske virkeligheten ligger langt unna dottcom’ernes sløsing vanvittige pengebruk. Det er nå opp til annonseselgere på nettet å vise annonsørene de beste og mest effektive formene for investeringer i reklame på Internett.