Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Aksjepleie av Telenor-ansatte

Men børskursene raser på teknologiselskaper har Telenor valgt å ta vare på sine ansatte med oppsjonsprogram for ansatte og ledere. Samtidig loves ansatte rabatt på aksjekjøp.

Usikre tider på børsen til trorr – Telenor opplyser at hensikten med det nye opsjonsprogrammet er beholde dyktige ledere og nøkkelpersonell.

Opsjonsordningen vil samlet innebære en årlig tildeling på til sammen ca. 3.000.000 opsjoner, melder Telenor.

Tre års binding

Opsjonene har tre års bindingstid, som gradvis oppheves ved at bindingstiden på en tredel av opsjonene opphører etter ett år, ytterligere en tredel etter to år og siste tredel etter tre år.

Det er satt som krav at kursstigningen tillagt aksjeutbyttet i sum må øke med minst 12 prosent per år for at noen utøvelse skal kunne finne sted.

Antallet opsjoner som kan utøves er avhengig av aksjens kursutvikling tillagt aksjeutbyttet, slik at kursen årlig må stige med 20 prosent for at alle opsjonene kan utøves. Det er også satt et tak på maksimal fortjeneste på opsjonsordningen pr. år.

Dersom kursen på aksjene stiger mer enn 100 prosent i ett år, økes utøvelsesprisen tilsvarende, slik at gevinsten blir begrenset til 100 prosent pr. år.

Rabatt til ansatte

Det blir samtidig etablert et program for aksjesalg til ansatte i Norge i selskaper der Telenor direkte eller indirekte eier mer enn 90 prosent. Ordningen trer i kraft i 2001, og innebærer tilbud til alle ansatte om å kjøpe aksjer for enten 7.500 eller 15.000 kroner, med en skattefri kontantrabatt på 1.500 kroner som trekkes fra kjøpesummen.

Det vil i tillegg bli tildelt resultatbonusaksjer dersom aksjekursen tillagt aksjeutbyttet har økt med minst 12 prosent i perioden. Resultatbonusaksjene tildeles med henholdsvis 2.500 kroner og 5.000 kroner avhengig av antallet kjøpte aksjer. Verdien av tildelte bonusaksjer vil bli fordelsbeskattet som lønnsinntekt på vanlig måte.

Stikkord: Mobil