Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bredbånd øker nettbruken

Flate takster har ført til en kraftig økning i bruken av Internett, viser en undersøkelse av europeiske husholdninger.

Bruken av Internett i europeiske husholdninger har økt kraftig de siste ni månedene. Veksten kom etter at mange aksessleverandører introduserte faste priser uavhengig av oppkoblingstid.

Fra juni 2000 til februar 2001 økte nettbruken i franske og spanske hjem til det tredobbelte. I Storbritannia økte den til nesten det dobbelte.

Den høyeste veksten hadde Tyskland, hvor bruken økte 226 prosent, ifølge en undersøkelse utført av Jupiter MMXI. Bruken er målt i oppkoblet tid.

Stikkord: internett