Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bing soleklar om redaktøransvar

Norske nettavisers debattsider fungerer tidvis som gapestokk for profilerte mennesker. Her kan man anonymt bedrive bakvaskelser av verste sort, uten fare for represalier.

De fleste norske nettsteder har egne debattsider men ingen kontrollrutiner for å sjekke innleggene.

Dagbladet er ett av stedene som sterkt oppfordrer folk til å si sin mening, samtidig som de ikke sjekker innholdet i innleggene.

Majestetsfornærmelser

Tidligere i denne uken toppet det seg på Dagbladet.nos nettsider, og det var Ari Behn og kongefamilien som fikk gjennomgå. Her fikk ærekrenkelser, injurierende påstander og majestetsfornærmelsene fritt utløp.

Etter at ITavisen.no var i kontakt med Dagbladet.nos nettredaktør ble de mest graverende innleggene fjernet.

– Vi vedkjenner oss ikke et redaktøransvar for innholdet på debattsidene. Men vi har visse spilleregler som medfører at innlegget kan bli kastet ut hvis innholdet er krenkende, sa Arne Krumsvik, til ITavisen.no på tirsdag. Han mente at avisen verken har plikt eller ønske om å sjekke innholdet fortløpende.

Straffeloven regulerer redaktøransvar

– Hvem er egentlig ansvarlig for innholdet norsk avisers debattsider på nett?

– Den som fremsetter påstandene, selvsagt. Og redaktøren, dersom prinsippene for redaktørens kontrollansvar ikke fritar redaktøren, uttaler professor i rettsinformatikk, Jon Bing.

– VG og Dagbladet understreker at de ikke har redaksjonelt ansvar på sine debattsider, samtidig som de påpeker i sine regler for debattsidene at ærekrenkelser o.l. ikke er tillatt. Er dette tilstrekkelig med dagens lovgivning?

– Redaktøransvar flyter direkte av straffeloven, det kan man ikke regulere ved understrekninger hit eller dit, påpeker Bing.

Så selv om flere norske nettredaktører hevder at de ikke har ansvar for innholdet på debattsidene, er Bing helt klar på at de faktisk har dette.

– Er det rimelig å anta at avisene må skjerpe sitt syn på redaktørrollen på nett?

– Dette er under utredning. Jeg gjør det for Kulturdepartementet, sier Bing,

Nemnd ser på nettetikk

– Er det trolig at ISP’er også blir tildelt et redaktøransvar i fremtiden?

– Nei, hvis du ser på det utkast som nettopp er lagt ut på høring om e-handel, vil du se at det er innført et ansvarsregime blant annet for ISP’er.

17. april skal Nettnemnda ha sitt første møte. Dette er et råd med IKT-Norge som igangsettere, som skal tar for seg etiske problemstillinger på nett.

– Avisene er ikke med i nemnda men flere av ISP-ene er med. Avisene har jo allerede redaktøransvar, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT- Norge.

-Jeg stiller meg skeptisk til at avisene ska ha redaktøransvar for debattsidene, og at man skal senurere meningern. Det finnes heller ingen rettskraftig dom på dette, sier Fredrik Syversen, konsulent i IKT-Norge.