Annonse


Nesten gratis skolebøker på nett

Skoleweb A/S tar dermed første skritt mot en realisering av utdanningsminister Trond Giskes kongstanke om gratis skolebøker til alle elever i videregående skole. I første rekke legger de ut fagene norsk, religion og etikk, tett fulgt av samfunnslære og nyere historie.

Lærer kritisk sans

Tjenesten frister dessuten med effektiv læring og effektiv planlegging, skriver Aftenposten.

– Det avgjørende i en undervisning som er tilpasset målstyrte læringsaktiviteter er at både lærer og elev vet hvilke mål de skal nå. Våre nye læremidler er tilpasset dette, sier forlagssjef i Skoleweb, Rune Gjerde.

– Det avgjørende er at elevene lærer seg å skille mellom god og dårlig informasjon. Man må lære å stille seg kritisk til informasjonen som ligger ute på nettet, gjennom diskusjon med lærere og medelever. På den måten blir læringsprosessen et spørsmål om kommunikasjon og resonnementer, og ikke reproduksjon av andres kunnskaper.

Annonse


Latterlig billig

Tjenesten vil ikke bli absolutt gratis. Skoleweb vil finansiere læremidlene på nett gjennom en lisensiseringsordning der skolene betaler en viss sum per elev for å få tilgang til godsakene.

Dette betyr i praksis at en skole på 800 elever må ut med latterlig lave 100 kroner per elev for få tilgang til skolebøker innen fem fag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse