Arnt Sommerlund

Annonse


Passordjakt ga oppsigelse

Arnt SommerlundI fjor sommer går virusalarmen i K-bank, når en av de ansatte setter inn en privat diskett i sin jobb-PC.

Alarmen ble utløst fordi mannen forsøkte å lagre et program for passordknekking, som var lagret på disketten over på harddisken til sin jobbmaskin, noe antivirusprogrammet forhindret.

Brøt de etiske normene

Ved gjennomgang av PC-en ble det funnet over 20 ulike programfiler, og noen av dem inneholdt verktøy som kan brukes til å kartlegge svakheter i nettverket, skriver Aftenposten.

K-bank begrunnet oppsigelsen med at den 55-årige mannen hadde brutt bankens IT-sikkerhets policy, samt opptrådt i strid med konsernets etiske normer.

Annonse


Retten gir banken medhold

Mannen anket oppsigelsen til Oslo byrett, som nå har gitt banken medhold i oppsigelsen. Rettens vurdering var at det var blitt gjort klarebrudd på sikkerhetsbestemmelsene i bankens sikkerhetshåndbok.

Mannens advokat hevder at mannen ikke hadde til hensikt å installere kodeknekker -programmet i bankens nettverk. Mannen hadde forstått det slik at uønsket bruk av Internett ville være sperret ved hjelp av filtre eller begrensning på antall tilgjengelige adresser.

– Sikkerhetshendelser av den karakter NN utløste kan i seg selv være skadelig for den tillit banken er avhengig av, konkluderer retten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse